Geen draagvlak voor zonnepark aan Trekgatenweg

Alteveer - Omwonenden staan niet achter het ‘plan zonnepanelenpark Trekgatenweg’. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst die zij gisteren hadden om een gezamenlijke mening te vormen.

Vorige week hebben de omwonenden met de initiatiefnemer Richard Kimmann van het zonnepark en projectburo Groen Leven uit Heerenveen om tafel gezeten. Tijdens de informatieavond werd met Kimmann en het projectburo afgesproken om de pers er buiten te houden en eerst de reactie van de omwonenden af te wachten. 

Nog dezelfde avond werd deze afspraak geschonden, waardoor het vertrouwen bij de omwonenden beschadigd is. Zij zelf stonden, zoals was afgesproken de pers niet te woord. Zij wilden zich eerst beraden en kijken welke opties er zijn. Onder omwonenden leeft niet alleen de vraag of dit landschap vanuit de Provincie wel in aanmerking kan komen voor een megazonnepark’, bleek tijdens de goed bezochte vergadering. 90 procent van de omwonenden is tegen de komst van het megazonnepark en wil de natuurlijke omgeving behouden.