College presenteert nieuwe toekomstvisie: ‘Hoogeveen moet ambitie blijven tonen’

Hoogeveen - Hoogeveen moet de ambitie hebben om zich de komende jaren te blijven ontwikkelen. Dat is een van de belangrijkste thema’s van de geactualiseerde Toekomstvisie Hoogeveen, die het college van burgemeesters en wethouders heeft vastgesteld.

Burgers mogen vanaf vandaag ‘schieten’ op de visie die op 8 maart volgend jaar door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden.

Er is anderhalf jaar gewerkt aan de nieuwe toekomstvisie. Tijdens inspraakbijeenkomsten hebben burgers al hun zegje kunnen doen. Volgens burgemeester Karel Loohuis zijn er enkele hoofdlijnen terug te vinden in de toekomstvisie. Zo ‘vindt’ Hoogeveen dat de gemeente haar regiofunctie moet doorontwikkelen. ‘Dit houdt in dat we in de toekomst moeten blijven kijken naar ons winkelbestand. We zijn daar nu al hard mee bezig, maar we moeten ambitie voor het centrum blijven tonen en straks niet stil gaan staan. Dat houdt in dat we goed moeten kijken naar de toekomst van instellingen als De Tamboer en Science Drenthe.’ Niet verrassend is dat veiligheid in de komende jaren een belangrijke rol speelt.

Verkeersveiligheid

‘Maar veiligheid moeten we dan wel anders interpreteren’, aldus de burgervader. ‘Het gaat niet zozeer om de klassieke veiligheid zoals het voorkomen van inbraken, maar zaken als verkeerveiligheid gaan de komende jaren een grotere rol spelen. In dat verband vind ik het ook goed dat de ChristenUnie in de Tweede Kamer vandaag een oproep heeft gedaan om de driebaans snelweg bij Zwolle helemaal door te trekken naar Hoogeveen. Dat levert niet alleen een bijdrage aan een betere bereikbaarheid van Hoogeveen, maar ook de verkeersveiligheid wordt daarmee bevorderd.’

Preventie is iets waar volgens de toekomstvisie nog nadrukkelijker de nadruk op gelegd moet worden. Loohuis: ‘Voorkomen is beter dan genezen, luidt het spreekwoord. Mensen en instellingen vinden dat nog belangrijker dan vroeger. Wanneer je kijkt naar Jong Hoogeveen is dat natuurlijk al iets waar we mee bezig zijn. Zulk soort initiatieven moeten we in de toekomst vaker nemen.’

Ter inzage

De Toekomstvisie Hoogeveen ligt vanaf vandaag ter inzage. Op 25 januari komt het voor het eerst aan de orde in de gemeenteraad, die het uiteindelijk op 8 maart moet goedkeuren. Dat is de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad. ‘Dit document kan straks een belangrijke rol gaan spelen bij de vorming van een nieuw college. Het geeft aan waar we naartoe willen met onze gemeente. Natuurlijk kan het zo zijn dat de nieuwe gemeenteraad daar straks heel anders over denkt, maar ik verwacht niet dat dat het geval is.’
Normaal gesproken wordt zo’n toekomstvisie voor tien jaar vastgesteld, maar Loohuis denkt dat de toekomstvisie deze keer sneller aan een actualisatie toe is. ‘De ontwikkelingen gaan zo snel dat we over vijf jaar waarschijnlijk wel weer een nieuwe visie nodig hebben.’