Komt er een zwembad naast de ijsbaan?

Hoogeveen - Naast de toekomstige kunstijsbaan aan de Terpweg wordt mogelijk ook een nieuw zwembad gebouwd. De gemeente doet op dit moment onderzoek naar die optie. Dat bevestigt wethouder Jan Steenbergen.

‘Het is een van de onderzoeken waar we momenteel mee bezig zijn, maar het is zeker nog niet definitief’, benadrukt de wethouder. Er lopen volgens hem ook nog andere onderzoeken, maar hoe of wat precies, dat wil hij niet zeggen. Volgens Max Jacobsen van Maxx Sports and Events is hij al geruime tijd met de gemeente in gesprek over de aankoop van zijn bedrijf en de gronden er omheen.

‘Het verhaal van de ijsbaan loopt natuurlijk al meer dan twee jaar. Ik ben daar vanaf het begin al bij betrokken. Sinds twee à drie maanden zijn daar de plannen voor een zwembad bij gekomen.’ Jacobsen geeft aan dat de gesprekken in een positieve sfeer verlopen. Volgens de eigenaar van het sport- en evenementencomplex komt er binnen een paar weken meer duidelijkheid.

Het lijkt logisch dat het nieuw te bouwen zwembad op de plek van Maxx Sports and Events komt, maar zowel Steenbergen als Jacobsen wil daar niet op ingaan. Volgens de wethouder heeft de gemeente overigens nu al voldoende grond in eigendom om eventueel een zwembad te kunnen realiseren zónder de aankoop van Maxx Sports and Events.

2022

Het huidige zwembad De Dolfijn is sterk verouderd. Jaren geleden kwam een eventuele verhuizing ervan naar het noordelijk deel van het Bentinckspark al eens op tafel. Een nieuw zwembad staat op de meerjarenbegroting voor 2022, zonder dat daarbij echter een bedrag wordt genoemd. Eerder gaven PvdA Hoogeveen en zwem- en waterpoloclub ZPC aan voorstander te zijn van de bouw van een nieuw zwembad in plaats van een ijsbaan. De combinatie van de kunstijsbaan, die energieneutraal moet worden, en een zwembad lijkt logisch. Zo kan bijvoorbeeld met de warmte die vrijkomt met de vriesinstallatie van de ijshal het naastgelegen zwembadwater worden verwarmd. Hoe een nieuw zwembad gefinancierd moet worden, is onbekend. Steenbergen vindt het veel te vroeg om daar nu al wat over te zeggen. ‘Zover zijn we nog niet.’

De gemeente moet de nieuwe ijsbaan voor 31 december 2019 hebben gerealiseerd om aanspraak te kunnen maken op de 5 miljoen subsidie van de provincie Drenthe voor een bovenregionale sportvoorziening. Hoewel het al enkele maanden relatief stil lijkt rondom de plannen, zegt Steenbergen nog steeds optimistisch gestemd te zijn dat dat doel wordt gehaald.

In de zomer heeft de gemeente al De Terp (landhuis met 6000 vierkante meter grond) aan de De Vos van Steenwijklaan aangekocht van ondernemer Sipke Molenaar. Steenbergen bevestigt: ‘Dat is een strategische aankoop in het kader van de realisatie van de ijsbaan.’