Schoolbesturen pakken handschoen op

Hoogeveen - Er is weliswaar nog steeds geen visie op onderwijshuisvesting in Hoogeveen, maar het dossier lijkt uit de impasse.

Lange tijd waren drie Hoogeveense schoolbesturen (RvEC, Pricoh en Renn4) wel met elkaar in gesprek, maar ontbraken RSG Wolfsbos en Stichting Bijeen als gesprekspartner. Deze week hebben de vijf schoolbesturen voor het eerst samen aan tafel gezeten.

Gemeenschappelijke visie nodig

De gemeenschappelijke visie is nodig om tal van problemen op het gebied van onderwijshuisvesting op te lossen. De problematiek rond de scholen in Wolfsbos is daar onderdeel van.
Op verzoek van de fracties van PvdA, SP, D66, VVD en GroenLinks is donderdagavond in de raadsvergadering gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de onderwijshuisvesting. De partijen hadden een lange lijst met vragen samengesteld, die deels door de werkelijk achterhaald zijn. De scholen hebben zelf de handschoen weer opgepakt om een visie te gaan ontwikkelen op de huisvesting van de Hoogeveense scholen. 

Voet bij stuk

Wethouder Jan Steenbergen zette in het kort uiteen wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Hij hield voet bij stuk dat zolang Bijeen en RSG Wolfsbos niet bij de plannen betrokken zijn en de vijf onderwijsinstanties geen gelijkwaardige startpositie hebben, de gemeente de kar niet gaat trekken. 
Dat de scholen nu allemaal om tafel zitten, inclusief RSG Wolfsbos en Stichting Bijeen, was volgens de wethouder ‘heet van de naald’. ‘Voor het eind van het jaar gaan de betrokken partijen praten over het vervolgtraject’, kon hij enigszins opgelucht aan de raadsfracties meedelen. ‘De klokken zijn gelijk gezet en de schoolbesturen willen zelf de regie in handen houden.’
Over eventuele aanpassingen in het budget wilde de wethouder geen toezeggingen doen. ‘Voor 2018 staat een bedrag van 4,67 miljoen gereserveerd voor het scholenplan Wolfsbos. Het programma van eisen is nu bekend en de verwachting is dat in 2019 deze nieuwe school er staat. Zodra de aanbesteding voor de bouw is uitgezet kijken we of we met dit budget toekunnen.’

Speciaal onderwijs

Een ander heikel punt waar geen beweging in leek te zitten, was de verhuizing van de scholen voor speciaal onderwijs in Hoogeveen, de zogenoemde Renn4-scholen. Steenbergen: ‘De raad heeft gekozen voor het scenario waarbij er geen plek is voor Renn4 in de nieuwbouw van Wolfsbos. Volgens ons is het gebouw aan de Lomanlaan met een renovatie geschikt te maken voor dit speciaal onderwijs. Renn4 wil hier niet naartoe, maar de visie onderwijshuisvesting afwachten. Toch zit ook hier nu beweging in. ‘Het schoolgebouw aan de Van Goghlaan wordt momenteel geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting en Renn4 gaat in 2018 vertrekken aan de oude locatie aan de Reviusweg. Woensdag is er een overleg met Renn4’, kon Steenbergen meedelen.  ‘Renn4 heeft tijd gevraagd, 29 november horen we van hen wat de plannen zijn.’