Politieke lijsten De Wolden krijgen vorm

Zuidwolde - De politieke partijen maken een voor een hun lijsttrekkers en kandidaten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Wie er sowieso niet bij is, dat is Heleen Langen. Zij stopt bij de PvdA wegens drukke werkzaamheden.

Bij de PvdA is Mark Turksma nu beoogd lijsttrekker. Jan ten Kate (Gemeentebelangen) en Jaap Wiechers (ChristenUnie) kregen deze week het vertrouwen van hun leden.

Heleen Langen stopt als lijsttrekker en raadslid voor de PvdA omdat haar werk als adviseur vanuit haar eigen adviesbureau zeer moeilijk te combineren valt met het werk dat het raadslidmaatschap met zich meebrengt. Heleen zit sinds maart 2014 voor de PvdA in de gemeenteraad en is vanaf november 2014 fractievoorzitter. Heleen blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen als fractievoorzitter actief. De kandidatenlijst van de PvdA bestaat uit 19 personen. Naast ervaren mensen als Mark Turksma uit Ruinerwold en Jaap Slot uit Zuidwolde is er een relatief jonge nieuwkomer. Erwin Venema uit Zuidwolde staat op plaats 2 van de lijst. De leden moeten nog wel goedkeuring geven aan de lijst.

Gemeentebelangen

Bij Gemeentebelangen blijven de meeste huidige raadsleden beschikbaar, op Henny Buld na dan. Als voorbereiding op de verkiezingen werd tijdens de algemene ledenvergadering het verkiezingsprogramma 'Doen is het nieuwe denken' besproken. 'Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving. Meer verbinden, meer vertrouwen, meer werken vanuit maatschappelijke opgaven. Daarom verdienen onze inwoners alle ruimte om initiatief te nemen en ten uitvoer te brengen. Wij willen niet met blauwdrukken werken, elk dorp en initiatief is immers verschillend', aldus GB.
Jan ten Kate is er trots op om de lijst aan te mogen voeren. 'Maar ik realiseer me dat juist bij Gemeentebelangen de kracht zit in de breed georiënteerde lijst met een keur aan nieuwe namen. Daarnaast is het geweldig dat van het zittende team nagenoeg iedereen beschikbaar is voor een nieuwe termijn, continuïteit en vernieuwing gaan dus hand in hand', aldus de lijsttrekker.

ChristenUnie

Bij de ChristenUnie werd woensdag Jaap Wiechers weer herkozen als lijsttrekker. 'We willen als ChristenUnie graag een betrouwbare en betrokken partij zijn. Met vooral oog voor de inwoners van de gemeente die het niet zo gemakkelijk hebben', aldus Jurrian Oosterbroek, de voorzitter van afdeling De Wolden/Westerveld van de ChristenUnie. 'Dat laten we zien in ons programma, dat binnenkort uitkomt. Maar je kunt nog zo’n mooi programma hebben, als je niet iemand in de gemeenteraad hebt, die er alles aan doet om het te realiseren, ben je nergens met je Bijbelse idealen.'
De VVD en D66 kwamen eerder al met de lijsttrekkers naar buiten, alleen het CDA en GroenLinks volgen nog.