Treant legt stijging van loonkosten bij ziekenhuistak uit

Hoogeveen - De Treant Zorggroep heeft in 2016 ongeveer 13 miljoen euro meer aan loonkosten betaald aan medewerkers van de ziekenhuisgroep dan het jaar daarvoor. Een aanzienlijke toename die aanvankelijk niet goed te verklaren leek.

Volgens woordvoerder Bart Visser van Treant heeft de stijging drie oorzaken. Door cao-effecten, periodieke verhogingen van het salaris binnen schaal en pensioenaftopping zijn de kosten met alle bijbehorende (sociale) lasten allereerst gestegen met  8,7 miljoen.

Boekhoudkundige verschuiving

Verder heeft Treant in 2016 op last van de accountant bepaalde uitgaven aan personeel moeten inboeken als personeelskosten. 'Voorheen konden we die als investering opvoeren', legt Visser uit. 'Dit is vooral een boekhoudkundige verschuiving van 2,5 miljoen. Striktere regelgeving maakt dat we deze nu als kosten opnemen in de jaarrekening.'

Het overige bedrag (1,7 miljoen) is de kostenpost voor personeel niet in loondienst. Visser : 'Dit komt doordat het voor Treant steeds moeilijker wordt om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden. Dat maakt dat we in 2016 meer kosten maakten voor personeel dat niet in loondienst werkt.'

Ook meldt de woordvoerder nog iets over het geleden verlies in 2016. 'We hebben meer zorg verleend dan we van de zorgverzekeraar vergoed hebben gekregen. Daarnaast hebben we investeringen gedaan, een deel daarvan betreft inhaalinvesteringen. Hadden we die niet gedaan, dan was een klein plusje overgebleven.