De Krim wil met nieuwe MFA leefbaarheid in het dorp behouden

De Krim - ‘Geen euro meer investeren in het huidige dorpshuis en betrek de basisscholen nauwer bij de plannen om de realisatie van een nieuw MFA mogelijk te maken’.

Dat was de opdracht die de gemeenteraad gaf aan Plaatselijk Belang De Krim tijdens de informatieavond waar de gemeenteraad door Plaatselijk Belang werd bijgepraat omtrent de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie).

Leefbaarheid behouden

Het nieuwe MFA is onderdeel van de dorpsvisie die onlangs is gepresenteerd. Belangrijkste doel van het nieuw MFA is: de leefbaarheid van het dorp te behouden. Leefbaarheid die van essentieel belang is voor de middenstand, sportverenigingen en scholen.

Financieel gat dichten

Een werkgroep die namens Plaatselijk Belang en de Stichting Dorpshuis opereert, is al enkele jaren bezig met het plan rond het nieuwe MFA. Er zijn al behoorlijke stappen gemaakt, maar er moet nog een flink financieel gat gedicht worden. In een eerder stadium zijn er gesprekken geweest met beide scholen in De Krim om af te tasten of deze willen aansluiten bij het nieuwe MFA. De scholen zien hier de voordelen van, maar zitten vast aan het huisvestigingsplan van de gemeente, waarbij 2023 als uitvoeringsjaar voor nieuwbouw genoemd staat.

Clustering van de scholen

Tijdens de presentatie aan de gemeenteraad kwam naar voren dat de raad mogelijkheden ziet om het financiële gat voor het MFA te dichten door een eventuele clustering van de scholen bij het nieuw te bouwen MFA. De opdracht om te onderzoeken of er zo voldoende besparingen gerealiseerd kunnen worden, werd vervolgens aan de werkgroep verstrekt. De doelstelling om voor 2020 een nieuw MFA gerealiseerd te hebben in De Krim blijft zo uitvoerbaar.