Hoogeveen strijdt voor alfabetisering

Hoogeveen - De aftrap van de Week van de Alfabetisering vind dinsdag plaats. Het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe en Hoogeveen Telt mee met Taal houden deze bijeenkomst in de bibliotheek van Hoogeveen.

Drie nieuwe boeken worden gepresenteerd en ook vindt de jaarlijkse uitreiking van de Drentse Taalhelden plaats. Aan de avond werken bekende Drentse taalambassadeurs mee, zoals burgemeester Eric van Oosterhout, wethouder Gert Vos uit Hoogeveen en zanger René Karst.

Drie nieuwe boeken

Bijzonder is het boekje Arme Lui, gebaseerd op het verhaal van het Pauperparadijs. Gemaakt door Ria van Adrichem, hertaler van diverse boeken in eenvoudig Nederlands. Ook wordt een verhalenbundel gepresenteerd, met werk van inwoners die de cursus Laaggeletterdheid volgen. Het derde boekje is gemaakt voor professionals: het boek bevat handige tips om eenvoudig te communiceren.

Drentse taalhelden

Gert Vos, Drentse TaalHeld van 2016, maakt de drie  provinciale TaalHelden bekend. Het betreft een Taalcursist een Taalbegeleider en een Bruggenbouwer.  Taalhelden zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een beter geletterd Nederland.

De Drentse taalhelden dingen in januari 2018 mee naar de titel van Landelijke taalheld. Bij deze prijsuitreiking, is ook H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden aanwezig.

Week van de Alfabetisering

In de provincie Drenthe zijn er naar schatting 45.00 mensen tussen de 16 en 65 jaar die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. Daarom houdt Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot 10 september de Week van de Alfabetisering.  Drenthe doet hier actief aan mee vanuit het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Hierin werken gemeenten, bibliotheken, sociale teams, Drenthe College, Alfa-College en Stichting Lezen & Schrijven samen. Verspreid door de provincie vinden veel verschillende activiteiten plaats zoals een taallunch, letterloop, een taalquiz, een werkgeversbijeenkomst, presentaties bij werkgevers, bijeenkomst van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe, lancering EHBO boekje voor laaggeletterden en de Drentse Taalheldenverkiezing.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.weekvandealfabetisering.nl.