Orthoptist Jacqueline Bos: 'Ik wil mijn patiënten lange reis niet aandoen'

Hoogeveen - Het kan toch niet zo zijn dat er geen oogzorg meer wordt geboden in Hoogeveen? Die gedachte heeft orthoptist Jacqueline Bos, oud-medewerkster van de afdeling oogheelkunde in Bethesda, en ondernemer Rick Greving bij elkaar gebracht.


Hoogeveen kent al oogziekenhuis Zonnestraal, maar door het opheffen van de afdeling oogheelkunde in Bethesda is de druk daar toegenomen. Daarom wisten Greving en Bos: wij moeten actie ondernemen om te voorkomen dat patiënten, ook voor slechts een controle, naar ziekenhuis Refaja in Stadskanaal of elders moeten reizen óf lang moeten wachten.

'Controle duurt slechts 15 minuten'

‘Ik wilde dat mijn patiënten niet aandoen. Zij gaven bovendien zelf aan níet naar Stadskanaal te willen. Mijn patiënten zijn veelal kinderen tot 12-14 jaar die op controle komen, wat slechts zo’n 15 minuten duurt, en daarna gewoon weer naar school willen’, vertelt Bos, die daarnaast ook volwassenen als patiënt heeft.
Ze besloot haar baan bij Treant, waar haar toekomst toch al onzeker was geworden door het opheffen van de afdeling oogheelkunde, op te zeggen om voor zichzelf te beginnen. Het leidde op 1 maart van dit jaar tot de opening van Oogzorg Hoogeveen, dat onderdak heeft bij Greving & Greving opticiens aan de Schutstraat (ingang aan het Schutsplein), maar onafhankelijk daarvan ‘opereert’.

Patiënt centraal

‘Oogzorg Hoogeveen is een kliniek waar de patiënt centraal staat. Wij kijken bovenal naar waar de patiënt baat bij heeft’, stelt Greving. Er bleek één duidelijke wens te zijn: de aanwezigheid van een oogarts.
Dankzij de contacten van Bos met oogartsen in den lande, kon snel actie worden ondernomen. Donderdag was de kogel door de kerk. Een oogarts afkomstig uit Gelderland is per 8 augustus een dag per week (elke dinsdag) werkzaam bij Oogzorg Hoogeveen. Er wordt in Hoogeveen niet geopereerd. Met Isala Diaconessenhuis in Meppel zijn afspraken gemaakt voor het doorsturen wanneer bijvoorbeeld een operatie nodig is.

Physician assistent

In de winkel van Greving & Greving is elke zaterdag een physician assistent (iemand die geen arts is, maar wel zelfstandig taken van een arts kan overnemen en in die hoedanigheid ook mag doorverwijzen naar een oogarts) werkzaam. Bos heeft bovendien alle huisartsenpraktijken in de omgeving aangeschreven om kenbaar te maken dat voortaan elke dinsdag een oogarts aanwezig is bij Oogzorg Hoogeveen, zodat ook huisartsen kunnen doorverwijzen. De reacties zijn positief. ‘Maar dit zal z’n weg nog moeten vinden’, zegt ze realistisch. De verwachting is wel dat op termijn een tweede oogarts wordt aangetrokken. ‘Wij willen echter klein beginnen. We doen het stapje voor stapje.’

Zorgverzekeraars

De discussie over de afwezigheid van oogartsen in ziekenhuis Bethesda houdt niet alleen de inwoners van deze regio bezig. Ook de zorgverzekeraars, waaronder Achmea, maken zich volgens Greving grote zorgen over de ontstane situatie.