Bittere pil voor bibliotheek De Wolden

Zuidwolde - De teleurstelling droop gisteravond van de gezichten van Anneke de Haas en Wilma Visser. De coalitiepartijen Gemeentebelangen en VVD gingen mee in het collegevoorstel om 60.000 euro op het bibliotheekwerk in De Wolden te bezuinigen.

Dat betekent dat de Bibliotheek Op School alweer verdwijnt, terwijl de aanpak van laaggeletterdheid op een laag pitje komt te staan. ‘We moeten deze ingreep doen om te voorkomen dat er in de huisvesting gesneden wordt’, verdedigde wethouder Mirjam Pauwels zich.

Bibliotheekmanager Anneke de Haas had na de vergadering geen goed woord over voor de standpunten van de twee partijen, de rest van de raad stemde tegen de bezuiniging en wil eerst een visie zien. ‘Vorig jaar is een motie aangenomen, waarin het college de opdracht kreeg te onderzoeken hoe bibliotheek in de vier grote kernen zichtbaar kon blijven. Die motie is niet goed uitgevoerd. Wij hebben juist gepleit voor samenwerking met andere partijen om zo een efficiencyslag te kunnen maken. Straks heb je wel huisvesting, maar met niks er in’, baalde De Haas.

Dat juist de Bibliotheek Op School sneuvelt, komt hard aan bij De Haas en voorzitter Wilma Visser. ‘Bibliotheek op School is al minimaal hier, in alle andere Drentse gemeenten is het zelfs uitgebreid. Je moet je schamen als je met deze bezuiniging instemt’, vindt De Haas. ‘Met Bibliotheek op School bereik je de meeste kinderen en dat is ook een prima middel voor de aanpak van laaggeletterdheid. Dit staat haaks op elkaar en heeft ook zeker personele consequenties.’ In De Wolden zijn meer dan zevenduizend personen lid van de Bibliotheek.

De oppositie was ook hard in het oordeel richting college en wethouder. ‘Dit is onbegrijpelijk. De bibliotheek wil best een bijdrage leveren, maar wel op basis van een visie. Maar die is er niet’, foeterde Dik Zantingh (CDA). Heleen Langen (PvdA) vroeg zich af waarom de wethouder de motie niet heeft uitgevoerd, maar kreeg daar geen antwoord op. Albert Haar (D66) stond eerst twijfelachtig tegenover de motie van PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie, en poogde een middenweg te bewandelen. ‘Daar is geen draagvlak voor, dan steun ik de motie alsnog.’

Luierinzameling

Een motie van GroenLinks die het college ertoe aanzet om zich te verdiepen in het gescheiden inzamelen van luiers, haalde het met alleen de fractie van Gemeentebelangen tegen. Het was de motie waar wat om gegrinnikt werd, maar Erik Verheijen (GL) kon na afloop glunderend felicitaties in ontvangst nemen. De plannen rond de sporthal en sportzaal in Zuidwolde werden uiteindelijk via een nieuw amendement raadsbreed omarmd. Het college moet nu onderzoeken of er voldoende draagvlak is om te komen tot een multifunctionele accommodatie. 

Daarbij worden meegenomen de sporthal, de sportzaal  de tennishal en de Boerhoorn. De gedachte bestaat om het te combineren met de bouw van een intiem en sfeervol theater. Ook moet het gesprek aangegaan worden met mogelijke toekomstige gebruikers. Daaronder zou ook maar zo de bibliotheek kunnen vallen.