'Een is uw meester en gij zijt allen broeders'

Elim - Historicus Albert Metselaar duikt wekelijks voor de Hoogeveensche Courant in het verleden. Deze keer in de rubriek Historie een verhaal over gebouw Vredesheim.

Hoogeveen en omstreken kennen een paar mooie en opmerkelijke gebouwen, met fantasieprikkelende namen. Een daarvan is Vredesheim aan de Coevorderstraatweg. Of dit noord-Nieuwlande is of de westelijke uitloop van Geesbrug, dat laten we maar over aan de lokale bevolking. Het pand staat sowieso al op lang omstreden gebied, want het staat direct ten zuiden van de wolfskuilen. Het werd gebouwd in 1919 als boerderij voor Hendrik Blok en zijn gezin.

Hendrik Blok deed aan bijbelonderzoek

Hendrik Blok was gereformeerd en viel onder de Gereformeerde Kerk van Nieuwlande. Hij leidde een zondagschool, daarna een knapenvereniging, ging over op de leiding van een jongelingsvereniging en werd uiteindelijk ouderling. Door zijn leiderschap deed Hendrik Blok veel aan bijbelonderzoek, aangezien hij regelmatig inleidingen moest houden. Hij kreeg daarbij impulsen van twee richtingen. Aan de ene kant stond daar de Gereformeerde Kerk, waar hij uiteindelijk lid van was en werkzaam in was. Aan de andere kant stond daar zijn broer Harm. Harm Blok was al jong tot inkeer gekomen en brak met de gereformeerde wortels. Aanvankelijk was hij lid van de Vergadering van Gelovigen van Borger, later van die van Almelo, toen hij verhuisd was. De keus van zijn broer bleef hem steeds weer dwingen om stil te staan bij de vraag waar hij zichzelf het best thuis voelde.

Maranathaconferentie in Hollandscheveld

Tot 1932 bleef hij vasthouden aan de Gereformeerde Kerk. Hij werd in deze jaren als ‘zoekende’ omschreven. Hendrik zocht zijn weg mede tijdens de Maranatha-conferentie van 1930 te Hollandscheveld. In 1931 startte Albert Otten zijn openluchtsamenkomsten. Het kwam tot de vorming van een plaatselijke gemeente van de landelijke Gemeenten des Heeren. Hendrik Blok zocht Albert Otten op en het kwam tot een debat. In 1932 hield Marten Faber van de Vergadering van Gelovigen openluchtsamenkomsten aan het Fietsepad bij het Oostopgaande. Weer werd Hendrik Blok door ooggetuigen onder de aanwezigen vermeld. In deze periode trad hij tevens als preeklezer in het voetlicht, voor de gemeente van de Gereformeerde Kerk van Nieuwlande. De bezoeken aan de samenkomsten van derden en het eigen bijbelonderzoek deden hem zwaar twijfelen aan de juistheid van de weg die de Gereformeerde Kerk volgde. De kerk was voor hem te star geworden. Er was in zijn beleving te weinig ruimte voor een persoonlijker geloof, zoals hij die in de samenkomsten, en zeker in de Vergadering van Gelovigen, dacht te vinden. Dit alles onder de leuze van de Vergadering van Gelovigen: ‘Een is uw meester en gij zijt allen broeders’.

Tien kinderen in gezin Blok

In 1932 hakte Hendrik Blok de knoop door. Hij brak met de Gereformeerde Kerk. Een dergelijke keuze had direct gevolgen voor zijn hele gezin. Zijn kinderen werden uitgejouwd: ‘Maranatha! Maranatha!’, net zoals de kinderen in Nieuw-Amsterdam na een andere keus van hun ouders ‘Wilson! Wilson!’ nageschreeuwd kregen. De kinderen werden van de gereformeerde school van Nieuwlande gehaald en gingen voortaan naar de Hervormde school van Nieuweroord. Het gezin Blok, inmiddels waren er al tien kinderen, ging voortaan iedere zondag naar Schoonoord, naar de Vergadering van Gelovigen. In Hollandscheveld en omstreken was de Maranatha-beweging door de activiteiten van Marten Faber in het vaarwater van de Vergaderingen terechtgekomen. Voor de omgeving was er geen verschil meer. Tot op de dag van vandaag wordt de Vergadering door mensen van buiten de Vergaderingen nog wel eens als ‘de Maranatha’ aangeduid. De wekelijkse fietstocht naar Schoonoord was een hele opgave voor de familie. Omwille van de afstand werd er na enige tijd voor gekozen om naar Nieuw-Amsterdam te gaan, naar het ‘Maranatha’-gebouwtje. In een tijd dat zijn vader qua gezondheid achteruitging, en geregelder bezoekjes op prijs gesteld werden, schafte Hendrik Blok zich een auto aan. De auto was te klein voor het hele gezin. Vader, moeder en de kleinere kinderen zaten in de auto, de oudere kinderen fietsten er ‘s zondags achteraan. Hendrik Blok maakte door de doop door onderdompeling zijn breuk met de Gereformeerde Kerk definitief. Hij vormde in zijn eigen omgeving een nieuwe Vergadering van Gelovigen. Daarbij gaf de familie Seinen de doorslag.

Juliana trad in het huwelijk met Bernhard


Vanaf 1936 stelden Berend en Dina Seinen hun woning open voor het houden van samenkomsten. Aanvankelijk onder leiding van Vels uit Hollandscheveld. Het kwam tot samenwerking tussen de familie Seinen en Hendrik Blok. Vanaf 7 januari 1937 werd er vergaderd in de boerderij van Blok, in ‘Vredesheim’. De overstap naar dit adres gebeurde om praktische redenen. In zijn grote boerderij had Hendrik Blok veel meer ruimte dan Berend Seinen. De boerderij van Blok telde twee voorkamers. De ene was ingericht als kantoor. Hendrik Blok vervulde verschillende functies in het maatschappelijke leven en het kantoor diende onder meer als kantoor voor de Boerenleenbank. Dit kantoor ving de gelovigen op. De eerste samenkomst werd ook gebruikt voor het schrijven van een brief aan het koninklijk echtpaar. Prinses, later koningin, Juliana trad 7 januari 1937 in het huwelijk met prins Bernhard. In de brief werd aangegeven dat ze als gelovigen van verschillende kerken samen hadden gebeden voor het koninklijk huis. Ook de daaropvolgende samenkomsten hadden aanvankelijk vooral het karakter van bidstonden. Uit die bidstonden groeiden ‘gewone samenkomsten’ van zang, gebed, bijbel lezen en brood breken. Uit dit voorzichtige begin kunnen we afleiden dat de gelovigen ook zoekende naar elkaar en elkaars grenzen waren. Wat was er samen mogelijk? Wat wilden ze wel en wat niet? In de bidstonden leerden ze elkaar beter kennen en maakten samen de keuze verder te gaan als een Vergadering van Gelovigen.

Mei werd doopmaand

Hendrik Blok kocht in Hoogeveen een grafkelder bij een betonfabriek. Deze werd in de koestal geplaatst en diende als doopbad. Aangezien de koestal alleen in de zomermaanden vrij was voor het houden van doopdiensten, doopte men alleen dan. De 26e mei 1948 betrok Harm Blok, een zoon van Hendrik, een woning aan de Coevorderstraatweg in de buurt van zijn vader. Achter de woning stond een grote schuur. De grafkelder werd overgebracht naar deze schuur. Vanaf dat moment kon er het hele jaar door gedoopt worden. De schuur bood ruimte aan zo’n 40 tot 50 mensen. De gemeente bleef aanvankelijk nog samenkomen in ‘Vredesheim’. Daar werd de Vergadering van Gelovigen geboren, zoals die later samenkomsten hield in zowel Hollandscheveld als Nieuwlande. Nieuwlande heeft nog steeds een Vergadering.