Hoogeveen is vrijwel zeker van ijsbaansubsidie

Assen / Hoogeveen - Het definitieve oordeel valt op 12 juli, maar de meerderheid in Provinciale Staten heeft vanmiddag al aangegeven voorstander te zijn van het verstrekken van 5 miljoen euro subsidie aan Hoogeveen voor de bouw van een kunstijsbaan.

Gedeputeerde Staten lieten twee weken geleden al weten de 5 miljoen euro subsidie aan Hoogeveen toe te willen kennen. Vanmiddag bogen Provinciale Staten zich over dit nog altijd heikele onderwerp. Heikel omdat de gemeente Assen blijft herhalen ook zonder subsidie Ice World, inclusief een kunstijsbaan, te realiseren.

Vastberaden

Ook vanmiddag werd dat vastberaden herhaald door zowel Jan Dobben van Volkerwessels als de Asser wethouder Albert Smit, die beiden als inspreker het woord namen. Een niet onbelangrijk detail is dat het Asser plan nog steeds niet rond is. PvdA’er Ronald Koch wilde van Dobben weten hoe groot hij de kans acht dat voor het eind van dit jaar er een voldragen plan ligt. Na enige aarzeling was het antwoord: ’70 procent’. Dat zorgde voor weinig vertrouwen bij de meeste partijen.

Frontale botsing dreigt

Hoe dan ook zijn de bestuurlijke verhoudingen op scherp komen te staan. Een frontale botsing dreigt. Een bizarre situatie. Daar waren alle partijen het over eens. ‘De wedstrijd lijkt al begonnen zonder dat er nog maar 1 centimeter ijs ligt’, stelde Marianne van der Tol van D66 Drenthe. Zij vervolgde: ‘Drenthe zit met een patstelling. Een vervelende situatie zit eraan te komen: twee kunstijsbanen in Drenthe.’ Van de Tol wilde weten of Gedeputeerde Staten een probleem zien opdoemen als er daadwerkelijk twee ijsbanen in provincie worden gebouwd. ‘Zo ja, wie moet dan een oplossing gaan bieden?’, vroeg zij zich hardop af. Nico Uppelschoten (PVV) sloot zich bij haar aan en sprak vooral zijn verbazing uit over het feit dat GS de regie in deze kwestie niet in handen neemt. Gedeputeerde Henk Jumelet wees die kritiek, zoals al eerder, pertinent van de hand. ‘Twee ijsbanen in Drenthe zou niet verstandig zijn, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Het gaat vandaag om het verlenen van de subsidie. Wij hebben het traject doorlopen zoals afgesproken.’ Zijn woorden vielen niet bij alle partijen in goede aarde. Zij vinden die houding te gemakkelijk. ‘De ontstane situatie is dit college te verwijten. Wij zijn door het ijs gezakt. Wij hebben het stuur verloren’, aldus Henk Nijmeijer van GroenLinks.

Hoogeveen overhalen

PVV’er Uppelschoten vroeg zich af of Hoogeveen niet overgehaald kan worden een andere bovenregionale sportvoorziening te realiseren. ‘Assen heeft immers gezegd: wij bouwen toch. Laten we ophouden met die uitspraak te ontkennen. Maak van de nieuwe situatie gebruik zodat twee fantastische bovenregionale sportvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.’

Eigen kracht

Geen (figuurlijke) haar op het hoofd van wethouder Jan Steenbergen die daaraan denkt. Hij gaf als inspreker aan uit te gaan van de eigen kracht. Volgens Steenbergen is niet alleen hijzelf blij met de toezegging van Gedeputeerde Staten, maar ook het grootste gedeelte van de inwoners van Hoogeveen. ‘Drenthe zit al anderhalf jaar zonder kunstijsbaan in Drenthe. Het wordt nu echt de hoogste tijd te starten met de bouw. Wij zijn er helemaal klaar voor.’ Vragen waren er onder meer over hoeveel privaatgeld in het Hoogeveense plan wordt gestoken. Volgens Steenbergen komt er in ieder geval 4,5 miljoen uit een obligatiefonds. Bernadette van den Berg (ChristenUnie) wilde weten waarop die verwachting is gebaseerd. ‘Wij hebben gesprekken gevoerd met onder andere het HOC, ondernemers en ambassadeurs. Daaruit is gebleken dat we eerder 6,5 miljoen binnen kunnen krijgen dan 4,5 miljoen’, aldus de Hoogeveense wethouder optimistisch.

'Failliete ijsbaan'

Nijmeijer (GroenLinks) liet direct in de eerste ronde al weten niet mee te willen werken aan een ‘failliete ijsbaan’. Hij stelde voor het geld in te vriezen voor een ander mooi bovenregionaal project in de toekomst. Ook de PVV gaf aan tegen te stemmen. 50Plus, D66 en Sterk Lokaal geven het eindoordeel op 12 juli. CDA, SP, PvdA, CU en VVD schaarden zich achter Gedeputeerde Staten. Koch (PvdA): ‘Het is tijd voor duidelijkheid.’


Gerelateerd nieuws