‘College Hoogeveen is visieloos over onderwijs’

Hoogeveen - De Hoogeveense oppositiepartijen PvdA, D66, VVD en GroenLinks zijn furieus over hoe de gemeente omgaat met onderwijs en de huisvesting van scholen.

‘Een volledig gebrek aan visie en ambitie van het college’, stelt PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting.

Afgelopen week werd bekend dat de Goudvink en de Krullevaar in de wijk Wolfsbos een nieuwe school kunnen gaan bouwen. ‘Volgens het college van burgemeester en wethouders komt er een ‘kindcentrum’ in Wolfsbos. Dit concept is echter vorig jaar door de collegepartijen (CDA, CU, Gemeentebelangen) en de SP om zeep geholpen. Twee scholen en een peuterzaal onder één dak, waar hier sprake van is, komt dichterbij een brede school dan bij een kindcentrum.’

‘Natuurlijk zijn de scholen blij dat er eindelijk kan worden gebouwd. Een heikel punt, waar nog steeds geen duidelijkheid over is, is het beschikbare budget. In januari hebben de oppositiepartijen hier al vragen over gesteld. Het bedrag dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld, is gebaseerd op verouderde bouwkundige normeringen. Uit het onderzoek verricht door Hevo, in opdracht van de scholen en in samenspraak met de gemeente, blijkt dat met het beschikbare budget geen school kan worden gebouwd. Voor goed onderwijs is het belangrijk om hiervoor onderwijsnormen te hanteren’, geeft Peter Scheffers (D66) aan.

Kwalijke zaak

De oppositiepartijen constateren ook dat er in Hoogeveen onderscheid wordt gemaakt tussen de christelijke en openbare scholen. Al eerder werd volgens hen het openbaar onderwijs op achterstand gezet in dit slepende dossier. De gemeente is nu alleen in gesprek met het christelijke primair en voortgezet onderwijs over de onderwijshuisvesting in Hoogeveen, zo blijkt volgens de partijen uit de beantwoording van vragen aan wethouder Steenbergen in april. ‘Een uiterst kwalijke zaak’, aldus Oosting. ‘We mogen van het college verwachten hierin onpartijdig en transparant te handelen. Het is een taak van het college om hierin de verbindende factor te zijn. Wethouder Vos, die onderwijs in portefeuille heeft, had zich juist hier hard voor moeten maken, maar hij houdt al jaren de mond dicht als het gaat om onderwijs en laat wethouder Steenbergen hierover het woord voeren. Als binnen het college hierin geen verbinding kan worden gelegd, dan is het logisch dat dit de onderwijspartijen in Hoogeveen ook niet lukt.’

 

Garant staan voor goed onderwijs als gemeente betekent volgens de oppositiepartijen ook bijdragen aan en faciliteren van een toekomstvisie. ‘Het is niet alleen een financieel optelsommetje van een aantal bouwkundige normeringen. De visie stond al wel in de steigers, maar nu de scholen waren gekomen met een eigen visie wil het college eerst eens kijken of deze aansluit bij de gemeentelijke visie - die er dus niet is - en anders maakt de gemeente er alsnog zelf een.’