Provincie: IJsbaangeld gaat naar Hoogeveen

Hoogeveen/Assen - Gedeputeerde Staten willen Hoogeveen 5 miljoen euro subsidie geven voor de bouw van een kunstijsbaan. Dat heeft gedeputeerde Henk Jumelet dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Gedeputeerde Staten vinden dat Hoogeveen met de garantstelling van 9,7 miljoen euro voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Daarom stellen zij aan Provinciale Staten voor om eenmalig 5 miljoen euro subsidie te verstrekken voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Hoogeveen. Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 12 juli een definitief besluit hierover. Als voorwaarde voor de subsidie wordt wel gesteld dat de kunstijsbaan voor 31 december 2019 gebouwd en in gebruik genomen moet zijn. Dit sluit aan bij de door de gemeente Hoogeveen gestelde deadline.

Brief

Hoogeveen is met Assen in de race om die provinciale subsidie voor de bouw van een ijsbaan. De twee gemeenten hadden een plan ingediend, maar beide kregen eind maart te horen dat het subsidieverzoek was afgewezen, omdat er geen sprake was van een sluitende businesscase. Een van de plannen zou alsnog goedgekeurd kunnen worden als de gemeente garant wilde staan. Nog diezelfde dag liet de gemeente Hoogeveen weten aan dat verzoek te willen voldoen. Assen kwam niet met een nieuw plan, hoewel maandagavond door de gemeente Assen nog wel een brief is gestuurd naar Gedeputeerde Staten met het verzoek het besluit van maart ter heroverwegen. Dat verzoek is afgewezen. Assen heeft enige tijd geleden al laten weten het ijscomplex Iceworld bij het TT-circuit hoe dan ook te gaan bouwen, met of zonder subsidie van de provincie.  

'Niet mengen in discussie'

Dat Drenthe te klein is voor twee ijsbanen, daar is vriend en vijand het over eens. Toch hebben Gedeputeerde Staten het feit dat Assen ook zonder subsidie wil gaan bouwen niet meegenomen in haar afweging. ‘De verantwoordelijkheid om conclusies te trekken ligt bij andere overheden. Wij hoeven ons niet te mengen in die discussie. Wij beoordelen wat er werkelijk ligt en dat is alleen een concrete businesscase vanuit Hoogeveen.  We zijn hier al twee jaar mee bezig en hebben gezegd dat wij er niet op willen wachten. Wij gaan voor resultaat. Hadden wij geen deadline gesteld, dan waren we nog geen stap verder geweest. Wij doen wat we hebben afgesproken’, aldus Jumelet, die weigerde om mee te gaan in een als-dan discussie. ‘Daarmee kom je nergens.’

Onduidelijkheid

Ewout Klok van de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen is uitermate blij met de politieke steun van Gedeputeerde Staten, waar hij vooraf niet helemaal zeker van was. ‘Dat had te maken met het spel dat was gespeeld en de onduidelijkheid die daardoor was ontstaan. Anderzijds vind ik het niet verwonderlijk dat GS tot dit besluit is gekomen.’ Klok spreekt van een eerste stap die is gezet, maar wil tegelijkertijd niet te vroeg juichen omdat Provinciale Staten zich er nog over moeten uitspreken.

Grootspraak

Dat Assen aangeeft ondanks het missen van de subsidie toch de plannen te gaan uitvoeren, noemt Klok grootspraak. ‘Het is onderdeel van het spel. Investeerders in Assen zullen zich nu ook achter de oren krabben. Het zal daarom niet zo’n vaart lopen. Bovendien vind ik dat Hoogeveen zich daar niet door moet laten leiden. Wij hebben deze slag, mede door de doortastendheid van de gemeente, gewonnen.’ Om daar gekscherend aan toe te voegen: ‘Ik haal de ijzers alvast uit het vet.’

Oproep wethouder Steenbergen: 'Assen, zie af van ijsbaan'

Ook wethouder Jan Steenbergen toont zich opgetogen. ‘Dit is fantastisch nieuws. Ik had ook niet anders verwacht. Het is gewoonweg een goed plan.’ Steenbergen heeft eveneens goede hoop dat Provinciale Staten tot een positief oordeel zullen komen. Ondertussen doet de wethouder een dringend verzoek aan Assen om daar geen ijsbaan te realiseren. ‘Wij gaan door, wij gaan bouwen. Doet Assen dat ook, dan ontstaat een zeer onwenselijke situatie. Assen zal haar plan moeten bijstellen. Laat zij zich alleen richten op het snowgedeelte.’