Ondernemers tijdens gemeenteraad: 'Nu al smet op Tamboerpassage'

Hoogeveen – Indikking van het winkelgebied is noodzakelijk, maar hoe? Het antwoord daarop, daar zijn de partijen het geenszins over eens.

Dit bleek vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin onder meer de verordening stimulering detailhandel stadscentrum op de agenda staat. Er werd over en weer heel wat af gekissebist, vooral waar het ging om de Tamboerpassage. Op 1 juni neemt de raad een besluit over dit onderwerp.

Emoties lopen hoog op

De emoties bij veel ondernemers in de overdekte passage lopen nog steeds hoog op wanneer de afstoting van de Tamboerpassage als winkelgebied ter sprake komt. Dat blijkt ook vanavond. Er zijn maar liefst zeven insprekers, waarvan alleen Kees Raven, voorzitter van de stichting Centrummanagement zich voorstander toont van inkrimping van het winkelgebied ten nadele van de Tamboerpassage.

'Bom op ons gegooid'

‘De gemeente heeft een bom op ons gegooid. Ze heeft ons een vette vis voorgehouden.’ Die harde woorden spreekt Alie van Dalfsen van Van Dalfsen Zon & Sauna, al 26 jaar gevestigd in de Tamboerpassage. ‘Ons doodvonnis is getekend. Dit pand was onze oudedagsvoorziening. De WOZ-waarde is al met 60.000 euro gezakt. Was dat met voorbedachte rade?’ Zij roept de gemeenteraad op om verantwoordelijkheid te nemen en zuinig te zijn op de zaken die uniek zijn, want het zijn juist de ketens die omvallen.

'Dit pikken wij niet'

Ook Wietze de Haan van Rademaker’s Poeliersbedrijf spreekt in niet mis te verstane woorden. ‘Het lijkt erop dat u het probleem van de Hoofdstraat nu op ons wilt afschuiven. Daar zijn wij zeer ongelukkig mee. Sommigen hebben er slapeloze nachten van. Het gaat veelal om winkels die hier al jaren zitten, die goed draaien. De kosten van een verhuizing gaat in de tonnen lopen. Wij pikken dit niet. Wij vinden het vooral onfatsoenlijk: besluiten nemen zonder ons daarin te betrekken.’ De Haan wijst ook op de negatieve gevolgen waarvan nu al sprake is.

'Plank misslaat'

Ondernemer Arie Veldman spreekt van enkele cruciale punten waarop de gemeente de plank misslaat. Een daarvan is de een op een-verhuizing van de winkels van de Tamboerpassage naar de Hoofdstraat, die de gemeente voor ogen lijkt te hebben. ‘In de Tamboerpassage zitten veel kleine ondernemers. Die hebben niets aan de veelal grote en vooral diepe zaken aan de Hoofdstraat. Hoe dieper de zaak, hoe slechter de omzet. Slechts de eerste 20 meter is interessant.’ Volgens Veldman getuigt het van naïviteit en onvoldoende kennis van zaken om te denken dat de zaken snel verhuisd zijn. ‘Dit proces gaat jaren duren.’ Veldman vreest een proces van verloedering. ‘Er ligt nu al een smet op de Tamboerpassage, die we er al niet meer vanaf krijgen.’

'Geen schoonheidsprijs'

Vooral Hennie Jager van de VVD lijkt zich in de zaak vast te bijten. Ze stelt veel vragen en wil van elke ondernemer weten: ‘Bent u voordat de plannen gepresenteerd werden al eerder hierover geïnformeerd? Die vraag lijkt bij aanvang van de vergadering cruciaal. Het antwoord van de ondernemers is steeds ‘nee’. ‘De communicatie verdient in ieder geval geen schoonheidsprijs’, concludeert zij. Jager oordeelt dat beter naar de alternatieven gekeken dient te worden. ‘Ondernemers in de Tamboerpassage lijken nu het slachtoffer te worden van bedrijven in de Hoofstraat die het niet redden.’ De partij krijgt steun van D66, die de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de ondernemers wil leggen. ‘We kunnen de Tamboerpassage niet zomaar laten doodbloeden’, aldus Peter Scheffers. Omdat ook hij beseft dat een winkelgebied compacter en gezelliger moet, stelt hij wel voor om makelaars in te zetten als smeerolie om ondernemers, ook vanuit de Schutstraat en Het Haagje, vrijwillig toch zover te krijgen dat zij verhuizen naar de Hoofdstraat. Over en weer wordt er volop gekissebist. PvdA, ChristenUnie en CDA geven aan dat de ogen niet gesloten kunnen worden voor de noodzakelijkheid van inkrimping van het winkelgebied. Gemeentebelangen houdt zich eerst nog op de vlakte. De partij wil er eerst nog in de fractie over spreken.

Op 1 juni komt het onderwerp opnieuw ter sprake in de raad. Dan wordt een besluit genomen.