Het Klooster is klaar voor nieuwe bestemming

Hoogeveen - ‘We zijn hier nog in opperste staat van opwinding’, zegt Aliene Haar, terwijl ze snel nog een slokje van haar koffie neemt, voordat ze een telefoontje aanneemt en weer ‘een momentje’ weg is.

De gejaagdheid in het monumentale pand aan de Brinkstraat staat in schril contrast met de serene rust die er tot 1957 heerste in het toenmalige Karmelietenklooster.

Paters

Waar destijds eerbiedwaardige paters kalm en bedaard door de gangen van het klooster schreden lopen nu bouwlieden en (kantoor)inrichters gehaast door het gebouw dat binnenin een totale metamorfose heeft ondergaan. Want, 11 mei wordt het nieuwe gezondheidscentrum Het Klooster officieel geopend en voor die datum moet er nog wel het nodige werk worden verricht om het gebouw in ‘opperste staat van fitheid’ te krijgen. Een dergelijke fysieke gesteldheid is overigens ook de gedachte achter de slogan van Het Klooster om ‘fit door het leven’ te gaan. Dat geldt niet alleen voor de gezonde mens, maar ook voor de zieke, die ze bij het Hoogeveense gezondheidscentrum zo fit mogelijk door die periode van lichamelijk of geestelijk ongemak proberen heen te helpen.

'Ik hou van mensen waar wat mee is'

Aliene Haar en haar echtgenoot Ruud Slot, geboortig Hoogeveners, hebben al veel ervaring met zorg voor de medemens. Zij in haar prille loopbaan als verpleegkundige en haar wederhelft als directeur van De Zorgzaak, een Drents/Overijsselse Thuiszorgorganisatie met zo’n 600 medewerkers. Haar heeft ook veel met verstandelijk gehandicapten gewerkt. ‘Ik hou van mensen waar wat mee is’, zo verklaart zij haar drijfveer om zorg te verlenen. Als directielid is Haar medeverantwoordelijk geweest voor de aankoop van het voormalige Karmelietenklooster, dat sinds 1957 meerdere bewoners heeft gekend. Zo was er een internaat (Beekman & Ockels) in gevestigd, was het de thuis- en uitvalsbasis voor een Hoogeveens jazzgezelschap (High Moor City Seven) en tot 2004 was het glasmuseum van Cees van Olst in het klooster gehuisvest. Sinterklaas gebruikte het klooster een aantal jaren als tijdelijk onderkomen, voor het laatst in 2013. Zeker tien jaar heeft het (provinciale) monumentale gebouw leeg gestaan en dreigde het te verloederen. Totdat drie jaar geleden De Zorgzaak in het klooster een fraaie gelegenheid zag om er een gezondheidscentrum in onder te brengen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot en om te voorkomen dat het gebouw in de jaren van leegstand nog verder zou aftakelen zetten de nieuwe eigenaren zoonlief als anti-kraker in het klooster. ‘Die heeft anderhalf jaar op het pand gepast…’, lacht Haar.

'Verschil in het leven van mensen maken'

Slot en Haar startten ruim 20 jaar geleden de thuiszorgorganistie De ZorgZaak vanuit de visie dat de thuiszorg beter kon en moest. De zorgondernemers hadden als motto ‘het verschil in het leven van mensen te maken.’ Met deze formule werd De Zorgzaak in 2009 nog uitgeroepen tot zorgorganisatie van het jaar. En het moet gezegd, ze weten van aanpakken bij deze thuiszorgorganisatie. ‘Onze kracht is doen’, bevestigt Haar. Zij wil niet worden opgehouden door regelgeving en eindeloze vergaderingen om het finale doel te bereiken. ‘Het is slapen, wakker worden, een keer met de deur gooien en weer doorgaan’, illustreert de Hoogeveense zorgmanager de dadendrang bij De Zorgzaak.
Onderwijsdeskundigen
Voor de inrichting van Het Klooster werd het Lectoraat geconsulteerd, een provinciale organisatie van onderwijskundigen, waarvan De Zorgzaak ook lid is. Haar zegt het belangrijk te vinden dat nauw wordt samengewerkt met het onderwijsveld en het bedrijfsleven. ‘We zijn ook direct begonnen, nog voor de verbouwing, met hier in het klooster te vergaderen. We hebben in een ruimte een tafel met stoelen gezet, omdat wij wilden dat de sfeer waarin alles moet gebeuren ook door iedereen gevoeld moet worden.’ De Zorgzaak werkt intensief samen met het Alfa-college en stagiaires worden hier gerekruteerd voor een plek in Het Klooster bij een van de disciplines die er zijn gehuisvest.
Het heeft Haar en Slot de nodige moeite gekost om huisartsen naar Het Klooster te halen. Haar: ‘Uit een onderzoek van de verzekeraars bleek dat Hoogeveen geen plaats zou worden voor de vestiging van een nieuwe huisarts. Dus moesten wij proberen om bestaande huisartsen in deze gemeente warm te maken voor een praktijk in Het Klooster’, legt Haar uit. Daarin is volgens de zorgmanager veel tijd gaan zitten. ‘We hebben heel veel gesprekken gevoerd’, aldus Haar. Sinds oktober van het vorig jaar hebben twee Hoogeveense huisartsen er hun praktijk geopend. Ook is er nog een arts in opleiding.

Maagdelijk leeg

Meer dan vijftien ondernemers, van huisarts tot logopedist en van tandprotheticus tot cateraar, hebben nu hun intrek genomen in gezondheidscentrum. Dat zijn: Fonique Hoortechniek, BENU Apotheek, BIJ’T KLOOSTER tandtechniek, psychologenpraktijk De Vaart, Diëtist Hoogeveen, Zlimthuis Beleefhuis, PMC fysiotherapie, Pedicure Hoogeveen, Huisartsenpraktijk Het Klooster, Toon Hermans Huis Drenthe, De ZorgZaak, bellicon trampolines, Happy Weight gezond gewicht, Zorg van Oranje en catering Van ’t Hooge. Verder zijn er enkele organisaties die op gezette tijden hun opwachting maken in Het Klooster. Zo resideert de GGD er een keer in de veertien dagen voor personen die ingeënt moeten worden voor een verblijf in tropische landen. Ook de notaris houdt er een keer in de twee weken zittingen. De logopedist is een keer in de week te gast in het Hoogeveense gezondheidscentrum. Een kantoorruimte staat nog leeg, maar Haar is niet bang dat deze niet gevuld zal worden door een nieuwe bewoner van Het Klooster. Verder is het hele pand bezet. De zolder is nog maagdelijk leeg, zo blijkt uit de korte rondleiding die wij door het gebouw maken. Plannen om de bovenste verdieping ook een bestemming te geven zijn al in een vergevorderd stadium, maar de afwerking laat nog even op zich wachten. Het wordt een trainingsruimte (skillslab) voor medewerkers, terwijl op de zolder eveneens vergaderfaciliteiten worden geboden. 

Technologie

Haar stelt dat het de bedoeling is dat de verschillende diensten veel gaan samenwerken en elkaar proberen te versterken. ‘We willen niet dat al die disciplines afzonderlijk op een eilandje gaan zitten. Ze moeten elkaar proberen te versterken. Dat is ook een onderdeel van de nieuwe gezondheidszorg. Het gaat over hoe je gezond bent, hoe je het wordt en hoe je gezond blijft. Ook voor de zieke geldt dat je hem helpt om zo fit mogelijk door de ziekte te komen.’ De Zorgzaak haakt als het even kan aan bij de nieuwste technologie die beschikbaar is voor de zieke. Zoals, aldus Haar, het volgen via een camera van een zieke op afstand. ‘De technologie maakt dit mogelijk. Je moet denken vanuit kansen, als je geen mogelijkheden ziet betekent dat de dood in de pot’, beweert Haar. Zij verwijst in dat verband met gepaste trots naar haar echtgenoot die volgens haar ‘een innovatieve denker’ is. ‘Een echte visionair’, noemt zij hem. ‘Ik ben meer een doener, zo vullen we elkaar mooi aan’, stelt de rap van de tongriem gesneden Hoogeveense.

Nieuwe plannen

Het Hoogeveense ondernemerspaar is al weer volop bezig met nieuwe plannen. En dat betreft niet alleen de activiteiten in Het Klooster, maar bijvoorbeeld ook Huize De Eik in Slagharen. Vorig jaar nam De Zorgzaak het aldaar gevestigde woon- en zorghotel  over. ‘We hebben daarvoor grootste plannen’, zegt Aliene Haar, die daarbij ook het dorp wil betrekken. ‘We moeten dit voormalige klooster van het dorp laten worden en omgekeerd.’ In Veenoord heeft De Zorgzaak een riante villa omgebouwd tot een kleinschalige, particuliere woonzorgvoorziening waar gecombineerde verpleeghuiszorg wordt gegeven aan mensen met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Er zijn nu 23 appartementen, maar na de zomer wil De Zorgzaak dit aantal verdubbelen.