Medio mei al besluit over lot van kerk Nieuwlande

Nieuwlande - Nieuwlande - Het drietal Jan van de Sleen, Hanneke Rozema en Henk Kremer is in allerijl begonnen met het benaderen van tal van instanties die mogelijk de helpende hand kunnen bieden om in de kerk een museum te vestigen.

Er is ook enige haast geboden, want tot 16 mei kunnen de inschrijfformulieren voor een bod op de kerk worden ingeleverd. De eventuele gunning wordt tien dagen later bekendgemaakt.

Er is geld nodig om de aankoop van de kerk te financieren. ‘Bedelbrieven’ naar de gemeente (Hoogeveen), provincie (Drenthe) en Het Drentse Landschap zijn al de deur uit. Rozema stuurde een noodkreet naar de vereniging Plaatselijk Belang, waar Henk Kremer zo als bestuurslid werd geïnformeerd over de jobstijding van de kerkverkoop. Social media wordt ook in de strijd geworpen om de actie voor het behoud van de kerk via het internet wereldkundig te maken en verder te verspreiden.

Op Facebook is een pagina aangemaakt (Behoud voormalig Geref. Kerk als museum in Nieuwlande) die al honderden reacties, vrienden en leden heeft opgeleverd. Jan Slomp, zoon van Frits de Zwerver, is een van hen en hij draagt de actie voor het behoud van de kerk een warm hart toe. Er zijn contacten gezocht met de stichting Cultuurfilms Drenthe en de stichting Oorlogsinformatiecentrum Drenthe. Er worden lijntjes naar de gemeente Oosterhesselen gelegd en de actiegroep heeft plannen om historische verenigingen in dorp en ommelanden te vragen of zij ook nog iets kunnen betekenen voor de museumplannen. Voorts wordt gehoopt op een vorm van samenwerking met het herinneringscentrum Westerbork.

Positieve reacties

‘De vele positieve reacties die wij tot nu toe hebben gehad, hebben ons gesterkt in de overtuiging om met de actie door te gaan’, zegt Rozema. ‘Het leeft enorm, dat is wel duidelijk’. ‘Onze eerste prioriteit’, vult Kremer aan, ‘is het behoud van de kerk’. Er is ook een ‘indringende’ brief naar de kerkenraad van Eben Haëzer gestuurd. ‘We proberen de leden en het kerkbestuur zo enthousiast te maken dat ze ons willen helpen. Maar’, stelt Kremer, ‘als wij er niet in  slagen de kerk te verwerven dan stoppen we niet, we zullen dan alsnog proberen elders in het dorp een museum van de grond te krijgen.’