IJsbaan krijgt grote steun volgens panelleden

Hoogeveen - Een grote meerderheid van de Hoogeveners staat achter de pogingen om een kunstijsbaan naar Hoogeveen te halen. Dit is een van de uitkomsten van het TipPanelHoogeveen.

De Hoogeveensche Courant en Toponderzoek zijn vorige maand begonnen met opinieonderzoek via dit panel.

71 procent van de panelleden is voorstander van de pogingen om een ijsbaan naar Hoogeveen te halen, terwijl 12 procent tegen is. ‘Het geeft een zeer goede impuls aan Hoogeveen. De ijsbaan sluit goed aan bij andere sportevenementen in Hoogeveen, zoals de Ronde van Drenthe en de Cascaderun’, is een van de reacties. Veel personen wijzen erop dat de ligging van Hoogeveen relatief gunstig is, tussen ijsbanen in Deventer, Groningen en Heerenveen. Het gevoel van eigenwaarde is voor sommige respondenten ook belangrijk om te pleiten voor een ijsbaan. ‘We moeten trotser zijn op het feit dat we uit Hoogeveen komen. Het negatieve overheerst nu teveel.’ Daarnaast denken mensen dat een kunstijsbaan een grote regionale aantrekkingskracht heeft en daarom een flinke impuls kan zijn voor het toerisme in en de economie van Hoogeveen.

Schaatsen

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 62 procent van de mensen zegt nooit te schaatsen en een kwart geeft aan alleen te schaatsen wanneer er natuurijs ligt. Hoewel slechts 12 procent van de Hoogeveners aangeeft ‘tegenstander’ van een kunstijsbaan in Hoogeveen te zijn, zijn de zorgen over de omvang van het project wel groot. Dit geldt ook voor de voorstanders. Vooral de grote bedragen die met de bouw van de ijshal gemoeid zijn, baren velen zorgen. ‘Ik ben bang dat de kosten uiteindelijk hoger zullen uitvallen dan gedacht. Er zal een goed plan moeten worden gemaakt om de bezoekers ook naar het centrum te lokken zodat de lokale ondernemers er ook wat aan hebben’, luidt een reactie.

Een ander is nog stelliger: ‘Ik denk dat dit financieel niet rendabel is en dat de gemeente straks de tekorten moet aanzuiveren ten koste van andere evenementen.’ Opvallend is ook dat veel personen pleiten voor een goed buitenzwembad. ‘Het is goed dat mensen zich inzetten voor de komst van een publiekstrekker in Hoogeveen, maar ik zie liever dat, wanneer er toch met miljoenen gegooid moet worden, er geïnvesteerd wordt in iets waar belastingsbetalers (jong en oud) wat aan hebben, zoals een aantrekkelijk zwembad.’ Een locatie voor een nieuw (buiten)zwembad wordt ook al aangedragen: Spekkampenweg/Zuidwoldigerweg.
17