IJsbaan in Assen of Hoogeveen: Provincie schuift 'hete aardappel' door

Assen- Er is woensdag geen duidelijkheid gekomen over de procedure rond de ijsbaan. Het plan van Hoogeveen wordt nu in behandeling genomen, maar het uiteindelijke besluit wordt straks door Provinciale Staten genomen.

Die kunnen ook beslissen om het plan van Assen bij de besluitvorming te betrekken. De burgemeesters van Hoogeveen en Assen verkeren in grote onzekerheid na deze vergadering. 'Ik interpreteer het als dat er tijd wordt gewonnen voordat men een keuze moet maken', aldus Karel Loohuis uit Hoogeveen. Marco Out uit Assen is daar niet zo zeker van: 'Er wordt elke keer wat anders gezegd. Ik weet echt niet wat er straks gaat gebeuren.'

Erg druk

De vergadering in Provinciale Staten over de ijsbaankwestie is begonnen. Het is druk. Er zijn veel insprekers. Veel meer uit Hoogeveen dan uit Assen. De verhouding is 6 tegen 1.

'Stevige ondervraging'

De eerste drie insprekers worden stevig ondervraagd. De Statenleden lijken vooral een eigen afweging te willen maken. Hans Kuipers (GroenLinks): 'Wij praten hier over de manier waarop wij het beste een besluit kunnen nemen.' Marjanne van der Tol (D66): 'Wij moeten nu kijken of we de juiste route voor dit besluit hebben genomen?' Ambassadeur Ewout Klok van het Hoogeveense plan heeft hier een duidelijk antwoord op: 'Vrijdag werden ons de spelregels voorgelegd. Daar hebben wij gebruik van gemaakt. Niet meer en niet minder!'

Zorgvuldige afweging

Burgemeester Marco Out van Assen vraagt Provinciale Staten om meer tijd. 'Het gaat ons om een goed democratisch proces en een zorgvuldige afweging. Dat krijgen we niet met het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-principe.' Out denkt tot 18 mei nodig te hebben om het plan voor Assen te kunnen presenteren. Provinciale Staten vragen of er op 18 mei dan wel een Asser plan ligt. Out geeft toe vrijdag in eerste instantie ook te hebben begrepen dat het om het 'molenaarsprincipe' ging bij de beoordeling van de plannen.

Aan het eind van de insprekersronde neemt Jumelet het woord. Hij zegt het te betreuren dat er onduidelijkheid is ontstaan over de beoordelingscriteria, maar zegt niet wie gelijk heeft.

Partijen willen duidelijkheid

De meeste fracties laten zich nog niet uit over de situatie. Ze willen eerst duidelijkheid van Jumelet over het molenaarsprincipe. Wel wordt de situatie betreurd. Van der Tol (D66): 'Het lijkt hier wel de hoekse en kabeljauwse twisten. Het is jammer dat er zulke verschillende beelden zijn ontstaan. Het is niet het naoberschap dat we in Drenthe gewend zijn.' Sterk Lokaal vindt dat Provinciale Staten zich niet met de kwestie moeten bemoeien. Douwe Oosterveen: 'Onze taak is niet om scheidsrechter te zijn. Daarvoor is de rechter. Het kan niet zo zijn dat Gedeputeerde Staten iets anders beslissen dan Provinciale Staten. Dat is onbehoorlijk bestuur.' Henk Duut van 50Plus vindt het geen goede gang van zaken. 'Wij moeten een zorgvuldige keuze maken. Daar hoort geen molenaarsprincipe bij.'

Jumelet is getergd

Henk Jumelet ontkent dat hij heeft gezegd dat het molenaarsprincipe wordt gehanteerd. Jumelet is getergd in zijn antwoorden. 'Ik betreur dat dat beeld is ontstaan. Ik heb niet ontkend dat het molenaarsprincipe niet werd gehanteerd, maar ik heb duidelijk herhaald dat het plan dat het eerst binnen is het eerst in behandeling wordt genomen. Niet meer en niet minder.'

'Wij willen vaart'

Jumelet geeft aan dat de provincie vaart wil houden in de keuze voor een nieuwe ijsbaan in Hoogeveen. 'De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld', herhaalt Jumelet. 'Dat betekent dat wij Hoogeveen als eerste gaan behandelen. Elke subsidieaanvraag moeten we binnen dertien weken behandelen. Dat kan dan nog met dertien weken worden verlengd. De aanvraag van Hoogeveen gaan we dus behandelen. We gaan niet wachten op een tweede plan dat wel of niet komt. Wanneer er straks een tweede plan is ingediend beslist u wat u daarmee wilt doen.' Jumelet vertelde overigens dat de aanvraag van Hoogeveen nog niet compleet is. De stukken die maandag zijn ingediend door Hoogeveen zijn door de provincie nog niet beoordeeld.

'Het wordt er niet helderder op'

De burgemeesters Loohuis en Out zeggen in een schorsing van het debat dat het er niet helderder op is geworden. Ze hebben onderling gesproken of hun indruk dezelfde is. Dat klopt. 'Elke keer wordt ons wat anders verteld', aldus Out. 'Vrijdag, gisteren en nu ook weer. Ik heb sterk de indruk dat we weer naar het molenaarsprincipe terugdrijven.'

Na een schorsing van 68 minuten wordt besloten om de hete aardappel door te schuiven. Sommige partijen (PVV, SP, 50Plus) maken duidelijk dat zij de twee plannen gelijktijdig willen beoordelen. De andere partijen willen dat het subsidieverzoek van Hoogeveen in behandeling wordt genomen en dat er verder wordt gekeken wanneer het ter besluitvorming voorligt. 'Wanneer Assen voor 18 mei met een plan komt willen wij de twee plannen tegen elkaar kunnen afwegen, maar we gaan niet wachten op Assen', aldus Bernadette van den Berg van de ChristenUnie. Er wordt afgesproken dat Jumelet met een nieuwe brief komt over de besluitvorming.