Jozias van Aartsen waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe

Assen - Jozias van Aartsen wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen.

De waarneming gaat in op 19 april.

Van Aartsen (69 jaar) is lid van de VVD en was tot 1 maart 2017 burgemeester van Den Haag.

Hij volgt Jacques Tichelaar op. Om de continuïteit van het provinciaal bestuur te waarborgen is Van Aartsen benoemd tot waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe tot dat er een nieuwe commissaris is benoemd. Over deze voordracht heeft de minister overlegd met een delegatie uit de Provinciale Staten van Drenthe, die daar graag mee instemmen.