Locatie KPN-zendmast houdt inwoners Tiendeveen bezig

Tiendeveen - Niet overal in en om Tiendeveen heeft KPN optimaal bereik. Om die reden heeft KPN een verzoek voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente hierover een positief besluit heeft genomen.

De voorbestemde locatie van de zendmast is nabij het multifunctioneel centrum en wordt ‘gecamoufleerd’ door de bomen nabij de verre hoek van het voetbalveld.

Met medewerking van Plaatselijk Belang is vorige week vanuit het dorp een informatiebijeenkomst gehouden. Medewerkers van KPN, de gemeente en het Antennebureau waren aanwezig om nadere informatie te geven over het waarom, waarom daar en aspecten als straling. Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie. De bijeenkomst werd bezocht door zestien Tiendeveners. De organisatie spreekt van een redelijke opkomst.

Risico's straling

Er kwam een discussie op gang over de potentiële risico’s van straling. ‘Van weerskanten werden onderzoeken aangehaald die elkaar echter tegenspraken. De oorspronkelijke opzet van de avond moest er daardoor aan geloven. Op zich was dit niet erg zolang de benodigde en aanwezige informatie maar kon worden gedeeld. Dit is wel gelukt. Enige flexibiliteit, vooral tijdens dit soort bijeenkomsten kan nooit kwaad’, aldus de organisatie.

Over het algemeen bleken de aanwezigen niet zozeer tegenstander van de zendmast. De vraag waar het eigenlijk vooral om draaide was: ‘Waarom daar en niet wat verder weg van het mfc?’