‘Burgerpanel is sterk middel om politiek dichter bij burgers te brengen en vice versa’

Hoogeveen - Er zijn al ruim 320 aanmeldingen binnen voor het Burgerpanel. Dat betekent dat op 30 maart de eerste proefzending kan worden gedaan. Meer aanmeldingen blijven welkom via www.tippanelhoogeveen.nl.

Deelnemers krijgen maandelijks een digitale lijst met een tiental vragen. Het Burgerpanel is een initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek dat hiervoor een samenwerking is aangegaan met de Hoogeveensche Courant.  In de Hoogeveensche Courant wordt regelmatig aandacht aan het Burgerpanel in de hoop meer mensen er warm voor te laten lopen.

Vandaag aan het woord: Niels Renssen (19) uit Hoogeveen. Niels studeert Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en werkt als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen.

Wat vind jij van het Burgerpanel-initiatief?

‘Ik vind het in principe een goed idee, maar ik kan hier pas echt een duidelijke uitspraak over doen als het initiatief in werking is getreden en eventuele valkuilen geïdentificeerd kunnen worden. Het Burgerpanel geeft mensen die politiek actief willen zijn een kans invloed uit te oefenen en/of hun stem te laten horen. Daardoor is dit initiatief in mijn optiek een sterk middel om ‘de politiek’ dichter bij ‘de burgers’ te brengen en vice versa. Tevens ben ik ervan overtuigd dat de meeste politici graag zo veel mogelijk met ‘het volk’ in contact willen staan en dat het Burgerpanel daar een effectief en efficiënt forum voor kan zijn. Ik denk daarom dat het initiatief zowel positief is voor politici als voor politiek geëngageerde burgers. Ten slotte moet het geen middel worden om te klagen over zaken waar men het niet mee eens is. Als vorm van raadgeving is het naar mijn mening cruciaal om constructieve kritiek en/of tips te geven.’

Hoe belangrijk is een dergelijk initiatief voor Hoogeveen?

‘In veel gevallen ben ik een voorstander van representatieve democratie (en dus minder van directe democratie), omdat politieke beslissingen en afwegingen in veel gevallen op de beste manier kunnen worden gemaakt door professionele politici met voldoende kennis en expertise. Er is echter altijd ruimte voor verbetering en/of uitbreiding en ik denk dat het Burgerpanel potentieel een verbetering is, mits de uitvoering van het idee adequaat is. Ik denk dat dit initiatief de afstand tussen Hoogeveners en de politiek kan verkleinen. Het kan de bewustwording onder burgers aanwakkeren over wat er gebeurt binnen de gemeente Hoogeveen en wat de lokale politici voor hen kunnen betekenen.’

Waarom heb jij je ervoor aangemeld?

‘Ik ben zeer geïnteresseerd in politiek. Ik richt mij vooral op internationale politiek, maar ik ben desondanks ook geïnteresseerd in lokale politiek. Ik hoop dat ik iets kan bijdragen aan het debat en dat ik de ideeën van medeburgers die op zoek zijn naar nuance en redelijkheid kan overbrengen. Ik werk als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk in het azc in Hoogeveen. Aangezien immigratie de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp op elk politiek niveau (van gemeente tot Europese Unie) is geworden, wil ik graag mijn ervaringen op dit gebied delen.’

Wat verwacht jij van de invloed van het Burgerpanel?

‘Ik verwacht dat politici de uitkomst zeker in acht zullen nemen, maar dat het initiatief geenszins doorslaggevend zal zijn, aangezien de leden van het Burgerpanel ongetwijfeld verschillende en wellicht zelfs conflicterende meningen zullen hebben. Het zou ontzettend zonde zijn als de betreffende politici de uitkomsten van het Burgerpanel niet in acht zouden nemen, aangezien het hen een mooie kans geeft de dominante publieke opinie te achterhalen.’

Welke punten hoop je dat het Burgerpanel aan gaat kaarten?

‘De publieke opinie met betrekking tot Treant zorggroep en ziekenhuis Bethesda, vluchtelingenopvang en het oplossen van eventuele problemen die worden veroorzaakt door een kleine groep immigranten die zich misdragen, de ontwikkeling van het centrum en de infrastructuur, onderwijs, straatverlichting, het organiseren van nieuwe evenementen en het vernieuwen van bestaande activiteiten, de huidige en potentiële rol van bibliotheken, het bevorderen van integratie van nieuwkomers en het bevorderen van de sociale cohesie.’