Hoogeveen krijgt burgerpanel

Hoogeveen – Hoogeveen krijgt een burgerpanel. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema’s in de gemeente. De Hoogeveensche Courant is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek.

Aanmelden is al mogelijk. Bij driehonderd deelnemers kan er worden gestart, maar de hoop is dat heel veel meer mensen zich aanmelden. De verwachting is dat nog dit voorjaar de eerste onderzoeksvragen kunnen worden verstuurd.

Raadpleging, geen opiniepeiling

Hoe kan de leegstand in het centrum worden aangepakt? Hoe moet de Tamboerpassage worden ingevuld? Wat is de beste oplossing voor de rondweg om Hollandscheveld? Zomaar een paar vragen die voorgelegd kunnen worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan vragen over het parkeerbeleid, onderwijs, openbaar vervoer, vliegveld, straatverlichting, onderhoud aan wegen et cetera. ‘Raadgeving is het doel, het gaat niet om een opiniepeiling’, benadrukt Martijn Hulsen, eigenaar van onderzoeksbureau Toponderzoek. ‘Als je de inwoners in een onafhankelijk burgerpanel om raad vraagt, dan krijg je een beter beeld van hoe de gemiddelde inwoner denkt. De resultaten kunnen de basis vormen van iets waar de gemeenschap beter of mooier van wordt.’

TipPanelHoogeveen

Het platform draagt de naam TipPanelHoogeveen, waarbij Tip staat voor Transparant Inwoners Panel. De website is te vinden via www.tippanelhoogeveen.nl. Iedere inwoner van de gemeente Hoogeveen die ouder is dan 16 jaar kan zich bij het panel aansluiten. Dat geldt eveneens voor diegenen die buiten de gemeente Hoogeveen wonen, maar binnen de gemeentegrenzen werkzaam zijn. Deelnemen is eenvoudig. Meld jezelf aan via www.tippanelhoogeveen.nl en vul de vragen in over onder meer leeftijd, postcode en gezinssamenstelling. Daarop toetst Toponderzoek de representativiteit. Hulsen: ‘Het is aan ons om te zorgen dat het statistisch allemaal klopt. Daarom hanteren wij de gestelde onderzoeksrichtlijnen.’

Digitale vragenlijst

Elke deelnemer krijgt maandelijks een tiental vragen voorgelegd. De tijd die het invullen van de vragenlijst in beslag neemt, varieert van een paar minuten tot mogelijk een klein kwartier. De onderzoeksresultaten worden ook via www.tippanelhoogeveen.nl kenbaar gemaakt. Tevens worden de resultaten gebruikt voor artikelen in de Hoogeveensche Courant. Gemeente, verenigingen en commerciële partijen kunnen het panel ook raadplegen.

TipPanelHoogeveen sluit volgens Hulsen naadloos aan bij huidige tijd waarin burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Burgers willen steeds meer meedenken en meepraten. De eigenaar van Toponderzoek heeft inmiddels in ruim twintig gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk in die gemeenten heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten die betrekking hebben op politieke thema’s worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk.

'Prachtig middel'

Hoofdredacteur Hans van Velzen van de Hoogeveensche Courant onderschrijft de mening van Hulsen. ‘Als Hoogeveensche Courant willen wij niet alleen nieuws brengen, maar ook een platform zijn voor meningsvorming. Een panel, dat een betrouwbaar beeld geeft, is daarvoor een prachtig middel. Inwoners kunnen zelf ideeën aandragen over de vraag hoe wij Hoogeveen nog mooier kunnen maken. In deze tijd waarin negativisme lijkt te overheersen, is dit een geweldig middel om te laten zien hoe het ook kan.’ Van Velzen vreest niet dat de redactie haar onafhankelijkheid verliest. ‘Wij zijn partner om aan het panel bekendheid te geven, maar de uitvoering en de wetenschappelijke deugdelijkheid is 100 % de verantwoordelijkheid van het onderzoeksbureau.’