VVD wil Hoogevener in Raad van Toezicht Bethesda

Hoogeveen - De binding van het bestuur van Treant met Hoogeveen, die vroeger zo sterk was, is volgens de VVD verdwenen. De partij wil dat die binding wordt hersteld en doet onderzoek naar het uitbreiden van de Raad van Toezicht met een Hoogeveens lid

De VVD denkt dat daarmee de Hoogeveense belangen op korte en langere termijn beter kunnen worden geborgd. ‘We moeten voorkomen dat we verzanden in een vraag-antwoordspel. Duidelijk is dat er nu te weinig aansluiting is en dus is het tijd actie te ondernemen’, stelt VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg.

Afgebrokkelde vertrouwen herstellen

De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en houdt direct toezicht op het bestuur, overlegt met medische staf en heeft inspraak in de locatieprofilering. Er worden landelijk steeds meer eisen gesteld aan raden van toezicht, een goede diversiteit in de Raad van Toezicht is essentieel. Strolenberg: ‘Niemand uit de Raad van Toezicht en het bestuur is woonachtig binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Om voldoende rekening te houden met culturele en regionale aspecten zou de toevoeging van een Hoogeveense lid een verstandige keuze zijn. Als Treant verstandig is, staat zij ons dit toe. Dit zal meewerken om het afgebrokkelde vertrouwen, dat er misschien zelfs helemaal niet meer is, te herstellen naar Hoogeveense inwoners toe. Daarnaast zou er structureel overleg gevoerd moeten worden tussen de zorgwethouders en Treant. Dit gebeurt nu te laat en ad hoc. Er is daardoor een te grote kenniskloof en de politiek moet vóór belangrijke besluitvorming over locatieprofilering worden aangehaakt en niet essentiële informatie vanuit de media moeten vernemen.’

In gesprek

Hoe de toevoeging van een Hoogeveens lid in de Raad van Toezicht moet worden vormgegeven, wil de VVD de komende week gaan uitzoeken. De partij gaat hiervoor in gesprek met de voorzitters van de cliëntenraden, andere raadsfracties en de Raad van Toezicht. Bedoeling is om een voorstel te bespreken tijdens een speciale raadsavond over Bethesda op 20 maart.