Hoe toegankelijk is horeca in Hoogeveen?

Hoogeveen - Hoe toegankelijk is de horeca in Hoogeveen voor mensen met een beperking? Studenten van het Alfa-college nemen momenteel, op verzoek van de PvdA, de proef op de som.

Derde- en vierjaarsstudenten van de opleidingen horeca en zorg van het Alfa-college hebben incognito de Hoogeveense horeca bezocht. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van een rolstoel en een blindenstok. Binnenkort presenteren zij hun bevindingen aan de opdrachtgever; PvdA Hoogeveen.

‘Een mooie opdracht’, vertelt Judith Veldman, docent verpleegkunde. ‘We willen als onderwijsinstelling graag goed aansluiten bij de praktijk. Onze studenten horeca zijn de toekomstige horecamanagers. Via dit onderzoek krijgen ze een goed beeld van een belangrijk deel van hun doelgroep. De studenten zorg ervaren nu waar mensen met een beperking in het dagelijks leven concreet tegenaan lopen. Daarnaast past de opdracht binnen onze wens multidisciplinair te werken zodat studenten ook van elkaar leren.’

Geen zwarte lijst

Er komt geen zwarte lijst van horeca-ondernemingen waar het wat minder gesteld is met de toegankelijkheid. ‘Het gaat er niet om ondernemingen te veroordelen, het gaat erom ze te helpen’, vertelt PvdA-raadslid Stan van Eck. ‘Een slechte toegankelijkheid is zelden een kwestie van onwil, veel vaker is het onwetendheid. Een kleine aanpassing kan al een groot effect hebben. En vergeet niet:15 procent van de mensen heeft een beperking; dat zijn klanten die een horecagelegenheid nu misschien links laten liggen.’

De studenten van het Alfa-college worden onder andere begeleid door Ida Vos, voorzitter van het Gehandicaptenplatform Hoogeveen. Zij verzorgde samen met Van Eck de introductie voor de studenten en stond hen met raad en daad terzijde.

‘Prachtig om te zien hoe enthousiast de jongeren aan de slag zijn gegaan’, vertelt Ida Vos. ‘Het is met de toegankelijkheid nog lang niet zoals het hoort te zijn, maar de betrokkenheid van deze jeugd biedt veel perspectief voor de toekomst.’