Plan voor scheepvaartcentrum in Hoogeveen krijgt steeds meer vorm

Hoogeveen - De werkgroep Drentse Praam is sinds februari 2015 actief. Er zijn plannen in ontwikkeling voor het realiseren van een Drents scheepvaartcentrum in Hoogeveen. Het Plan van Aanpak krijgt steeds meer vorm.

Er zijn contacten met de technasia van Dingstede in Meppel en Roelof van Echten College in Hoogeveen. Leerlingen hebben inmiddels een viertal opdrachten uitgevoerd. Ook verzamelt de werkgroep allerlei attributen. Er wordt een collectie aangelegd op het gebied van vervening, scheepvaart, vaarwegen en scheepswerven. Dat zijn voorwerpen zoals gereedschappen, scheepsonderdelen maar ook boeken. Recent kreeg de werkgroep een stapel tekeningen en 120 dia’s van de aanleg van de huidige Hoogeveense Vaart. Waardevol voor het archief. De provincie Drenthe beëindigde het bezoekerscentrum  bij de Veenesluis op de Drentsche Hoofdvaart. Het grootste deel van het expositiemateriaal is beschikbaar gesteld voor het project de ‘Drentse Praam’.

Expositie in etalage

In de etalage van Hoofdstraat 107 is een deel van de verzameling van de werkgroep geëxposeerd. De etalageruimte is kosteloos beschikbaar gesteld door de eigenaar van het pand.
Wie ook materiaal beschikbaar heeft voor het project kan contact opnemen met Albert Wolting, mobiel 06-44189958 of via e-mail alb.wolting@gmail.com