Noord-Nederland wordt beter bereikbaar met plan voor regio intercity's

Regio - Het inzetten van IC-Regio zorgt voor een veel betere treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hoogeveen.

IC-Regio is een voorstel om intercity’s door te trekken van Lelystad tot Zwolle en Groningen en vice versa, waarbij ook de tussenstations aangedaan worden. Het resultaat van die aanpassing is dat Hoogeveen en veel andere stations weer een rechtstreekse intercity naar Amsterdam Centraal en Schiphol krijgen. In het voorstel krijgen bijvoorbeeld knooppunt Zwolle, Kampen Zuid en Dronten in de spits vier intercity’s per uur.

Reizigersvereniging ROVER positief

De gemeente Hoogeveen zet zich al geruime tijd in voor een snelle en rechtstreekse intercity-verbinding met de Randstad. In dat kader hebben de adviesbureaus Mobycon en InteVice onderzoek gedaan. Het voorstel dat uit het onderzoek naar voren komt, biedt kansen voor een verdere verbetering van de verbinding tussen Noord- en Oost-Nederland en de Randstad. Ook reizigersvereniging ROVER is positief over de onderzoeksconclusies en ziet kansen.

Reizigers optimaal bedienen

Het voorstel van Mobycon sluit naadloos aan op de recent verschenen OV-Ontwikkelagenda Noord Nederland. Hierin worden snellere verbindingen van en naar de Randstad als speerpunt benoemd. Wethouder Jan Steenbergen: ‘NS kan binnen de bestaande infrastructuur reizigers beter bedienen. Wij vinden dat dit dus ook moet. Een betere bereikbaarheid voor zowel de grote als de kleinere stations is haalbaar en biedt de reiziger een volwaardig en aantrekkelijk alternatief voor de auto. We gaan hierover, samen met collega-gemeenten, met NS in gesprek.’

Congres

Op vrijdag 13 januari wordt in Zwolle het congres ‘Samenwerken aan beter OV in Noordoost’ georganiseerd door de vervoerders in de regio: NS, Arriva, Connexxion, Syntus, Qbuzz en Abellio.

Onder andere staatssecretaris Sharon Dijksma, NS-directeur Roger van Boxtel, president-directeur Pier Eringa van ProRail en Anne Hettinga, CEO van Arriva Nederland buigen zich over de toekomst van het openbaar vervoer in Noordoost Nederland.