Terugblik juni 2016: 'Ze hebben netjes om de wortels gegraven'

Hoogeveen - Het oude pand van !pet wordt gesloopt en er was nogal wat oproer ontstaan over de boom die naast het pand stond. De kastanje is 135 jaar oud.

Herman van Triest kocht het pand van !pet en beloofde dat de boom zou blijven staan. 'Deze staat op gemeentegrond, maar als het aan ons ligt koesteren we zo'n mooi stuk geschiedenis.' Zo geschiedde. Hero Moorlag, de correspondent van de pagina Groen & Doen van de Hoogeveensche Courant, maakte zich ook zorgen om de boom: 'Mocht men tijdens de afbraak van het pand de haarwortels van de boom beschadigen, dan gaat de boom alsnog dood. Men dient dus omzichtig te werk te gaan om de boom te sparen. Een ruime marge rond de boom is absoluut noodzakelijk bij graafwerkzaamheden.'

Hans Vonk, woordvoerder van de gemeente Hoogeveen, gaf aan dat de boom absoluut niet gekapt wordt. 'We zouden wel gek zijn. Het pand van !pet maakt plaats voor een mooi plein, zo'n boom maakt dat plein juist mooier. We hebben onszelf de eis gesteld dat de boom blijft staan.' De tips van Moorlag nam de gemeente in ogenschouw. 'We schakelen waarschijnlijk een expert in.'

Een halfjaar later vindt Hero dat het zo op het eerste gezicht goed is gegaan. 'Ik denk dat de boom behouden blijft. Er is netjes om de wortels gegraven. Toch moeten ze straks bij het bouwen op blijven letten. Neem de oppervlakte van alle bladeren van de boom. Wat onder de grond zit qua wortels is nog vele malen groter. Zo'n kastanje moet hard werken om genoeg water en mineralen binnen te krijgen. Die wortels zitten overal. Er hoeft maar iets mis te gaan en het is heel snel gebeurd.'