'Acties voor familie Khafaji nog te vroeg'

Hoogeveen - De uitzetting van de familie Khafaji loopt niet zo'n vaart als de familie eerst vreesde. Enkele weken geleden startten vrienden van Mushtaba Khafaji een online petitie om de familie een hart onder de riem te steken.

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) had namelijk een brief gestuurd dat zij voornemens is de asielaanvraag van de Iraakse familie niet te honoreren. 'Dat is een eerste voornemen en geen besluit', licht advocaat Janine Jansen van de familie toe.

Omdat er een hoge instroom is aan vluchtelingen, heeft de IND de zogeheten verlengde procedures opgestart. Daarbij geeft de IND eerst een indicatie. Inmiddels heeft de advocate een zienswijze ingediend. 'Er is nog een lange weg te gaan', zegt de raadsvrouw. Zodra de IND een beslissing neemt is er nog mogelijkheid tot beroep en vervolgens tot hoger beroep. 'De acties voor de familie zijn daarom nog wat vroeg. Dergelijke acties zijn een laatste redmiddel en daar is nog geen noodzaak toe.'

VluchtelingenWerk geeft uitleg over situatie Irak

Ook VluchtelingenWerk Nederland geeft uitleg over de procedure. Eind 2015 is nieuw beleid ingevoerd rondom de procedures voor vluchtelingen uit Irak. In afwachting daarvan werd al een jaar niet beslist in asielprocedures van Irakezen en was er een stop op het uitzetten van Irakezen. Het zogeheten besluit- en vertrekmoratorium, legt Ellen Poortenga, woordvoerster van VluchtelingenWerk, uit.

Gevaarlijke regio's

In het nieuwe asielbeleid zijn de zeer onveilige Iraakse provincies Anbar, Ninewa, Saladheddin, Kirkuk/Ta'mim en Diyala aangemerkt als zogenaamde '15c-gebieden' (verwijzing naar een wetsartikel - red). Nederland kan Irakese asielzoekers niet terugsturen naar deze gebieden vanwege de ernstige mate van willekeurig geweld. Dit geldt volgens VluchtelingenWerk ook voor de ring rondom Bagdad, de zogenaamde `Bagdad-belts', waar de familie Khafaji vandaan komt.


'De stad Bagdad is ten onrechte niet als 15c-gebied aangemerkt. Bagdad behoort tot de aanvalszone van IS. Het is de zwaarst getroffen provincie; alleen al in november 2015 waren er ruim 1100 burgerslachtoffers te betreuren. Aanslagen in de Bagdad-stad vinden willekeurig plaats, op plekken waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld op markten, stations, kruispunten en winkelstraten. De Iraakse overheid kan geen bescherming bieden tegen aanslagen.'

VluchtenlinegWerk is bezorgd

VluchtelingenWerk maakt zich ernstige zorgen over Irakezen uit Bagdad die nu afgewezen worden omdat de hoofdstad veilig genoeg zou zijn. Voorafgaand aan het besluit- en vertrekmoratorium zou Bagdad volgens de Nederlandse overheid ook veilig genoeg zijn, maar veel Irakezen durfden toen niet terug te keren vanwege de onveiligheid en belandden op straat. 'De Irakese autoriteiten werken immers (al jaren) niet mee aan gedwongen terugkeer. De veiligheidssituatie in Irak is de afgelopen jaren alleen maar verder verslechterd. Wij vrezen dat Irakese asielzoekers nu opnieuw op straat komen te staan.'

Humanitaire crisis gaande in Irak

VluchtelingenWerk meent dat de gehele provincie Bagdad als 15c-gebied moet worden aangewezen vanwege de ernstige mate van willekeurig geweld en de grote aantallen burgerslachtoffers. Ook kan de staat volgens VluchtelingenWerk niet aandragen dat Irakezen zich maar elders in Irak moeten vestigen. 'Irak bevindt zich in een enorme crisis. Ruim drie miljoen mensen zijn binnen Irak op de vlucht geslagen. In september 2015 waren ruim 8 miljoen Irakezen in Irak afhankelijk van noodhulp. Door grote financiële tekorten zijn hulporganisaties niet in staat die hulp te bieden.'