PvdA Hoogeveen bezorgd over ontwikkelingen Attero Wijster

Hoogeveen - Afvalverwerker Attero, met vestigingen in onder meer Wijster, lijkt alweer een nieuwe eigenaar te krijgen. Drie Chinese bedrijven hebben een bod uitgebracht. De PvdA Hoogeveen wil van het college van B&W weten wat de eventuele consequent

'Hoewel Attero in een buurgemeente ligt, staan er wel degelijk Hoogeveense belangen op het spel', vertelt Stan van Eck, raadslid PvdA Hoogeveen. 'De gemeente Hoogeveen ligt letterlijk onder de rook van Attero. Ruim zestig inwoners van onze gemeente zijn werkzaam bij Attero, we maken ons zorgen over de werkgelegenheid. En het bedrijf verwerkt natuurlijk ook Hoogeveens huisvuil.' De PvdA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Verbrandingsoven VAM

De PvdA wil weten of het college, als eerder toegezegd aan de PvdA, in gesprek is met de directie van Attero en of er werkgelegenheidsgaranties zijn afgegeven. In het verleden heeft de gemeente Hoogeveen bovendien meebetaald aan de realisatie van een verbrandingsoven van wat toen nog VAM heette. Afgesproken is dat Essent NV, de voormalige eigenaar van de VAM, na 1 juli 2016 437.000 euro zou terugbetalen. De PvdA wil weten of dit geld inmiddels binnen is.

Sprinkhaankapitalisten

Huidig eigenaar Waterland kocht Attero eind 2013 voor 170 miljoen euro. Een jaar later kende de nieuwe eigenaar zichzelf een dividenduitkering van 183 miljoen euro toe. Inmiddels zijn we weer een jaar verder en heeft Waterland Attero al weer in de etalage gezet. De vraagprijs zou tussen de 800 miljoen en 1 miljard euro liggen.

De zogenaamde private equityfondsen als Waterland hebben vaak maar één doel: bedrijven leegtrekken en zo snel mogelijk voor veel geld doorverkopen. Dit soort bedrijven worden daarom ook wel sprinkhanenkapitalisten genoemd. De Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft inmiddels een initiatiefnota opgesteld om het leegtrekken van bedrijven wettelijk aan banden te leggen.