College Hoogeveen gaat akkoord met splitsing WMD

Hoogeveen - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen stemt in met de juridische splitsing van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD).

De gemeente is aandeelhouder in het nutsbedrijf. Op dit moment kent de WMD geen heldere scheiding tussen de wettelijke en niet-wettelijke activiteiten.

Dat staat op gespannen voet met de eisen uit de Drinkwaterwet. De huidige verwevenheid van de wettelijke en niet-wettelijke activiteiten stuit daarom op kritiek van de rijksdiensten Inspectie Leefomgeving en Toezicht en de Autoriteit Consument & Markt. De WMD wordt opgesplitst in WMD Drinkwater, WMD Participaties en WMD industriewater.

Alle activiteiten die voortvloeien uit de Drinkwaterwet worden samen met het vermogen ondergebracht in WMD Drinkwater. De aandeelhouders zijn de provincie en de Drentse gemeenten, uitgezonderd Meppel.