Bouwvakkers gaan non-stop doorwerken voor afronding ruwbouw parkeergarage

Hoogeveen - De bouw van De Kaap vordert goed. Vrijdag verwacht aannemer Trebbe het laatste gedeelte van het kelderdek van de ondergrondse parkeergarage te storten. Het betreft hier een grote stort waarin circa 800 kuub beton verwerkt gaat worden.

Dit houdt in dat er vanaf 7.00 uur tot circa 19.00 uur non-stop doorgewerkt moet worden. De bevoorrading van het beton zal geschieden met betonwagens, die via de Notaris Mulderstraat zullen aankomen.

Verkeersoverlast bij verwijderen van damwanden

Na deze werkzaamheden zal Trebbe vanaf maandag de damwanden - die eerder zijn aangebracht om de parkeerkelder te kunnen bouwen - verwijderen. Dit laatste zal net als bij het inbrengen hoog frequent trillend worden uitgevoerd. De uitgetrokken damwanden worden dagelijks afgevoerd om zo min mogelijk opslag en verplaatsingen van de uitgekomen damwanden te krijgen en daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook deze werkzaamheden welke circa 3 weken in beslag nemen, zullen plaatsvinden vanaf 7.00 uur tot circa 19.00 uur. Trebbe begrijpt dat dit lange werkdagen zijn, maar kan hiermee de daadwerkelijke uitvoeringsduur enigszins verkorten en ook hiermee de overlast enigszins reduceren.

Omdat de machine (stelling) die dit gaat uitvoeren nu niet meer in de bouwput opgesteld kan worden, zal dit op de omliggende wegen, maar met name op het Kaaplaantje, tot overlast leiden en wordt deze straat waar nodig gedeeltelijk afgesloten. De omwonenden en aangrenzende bedrijven zijn hiervan in kennis gesteld en waar mogelijk zijn samen met gemeente en opdrachtgever WVG Ontwikkeling oplossingen aangedragen voor  bevoorrading en parkeervoorzieningen en om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Trillingen en geluidsoverlast

Tijdens het trekken van de damwanden zullen - naast bovenstaande verkeershinder - opnieuw trillingen en geluidoverlast voorkomen. Deze voor de aannemer ingrijpende, maar onoverkomelijke werkzaamheden zullen continu gemonitord worden. De trillingen worden bewaakt met trillingsmeters die op diverse posities rondom het bouwterrein zijn aangebracht.

Verder is de bouw al goed op gang. Zo is het dak van appartementencomplex ‘Kaaplaantje’ voorzien van dakbedekking, wordt de tweede verdieping van  appartementencomplex ‘Notaris Mulderstraat’ gestort en is er begonnen met de ruwbouw van de koopappartementen ‘Park Dwingeland’. Verder is het metselwerk van de buitengevels al gedeeltelijk opgetrokken bij het Jannes van der Sleedenhuis en bij appartementencomplex ‘Kaaplaantje’.