GGD Drenthe start een groot gezondheidsonderzoek

GGD Drenthe start in september een gezondheidsonderzoek onder inwoners in de leeftijd van 19 jaar en ouder. De uitnodiging voor het onderzoek wordt in de week van 26 september naar 16.000 inwoners van Drenthe verstuurd.

Het onderzoek is onderdeel van het landelijk onderzoek ‘Gezondheidsmonitor’, waarbij alle GGD’en in Nederland gelijktijdig vragenlijsten over gezondheid sturen aan de inwoners van hun regio. Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek geven informatie waarmee de gemeenten en de GGD samen activiteiten kunnen opzetten om de gezondheidssituatie te verbeteren.

Het onderzoek

De vragenlijst bevat allerlei soorten vragen, zoals vragen over de woonomgeving, roken, lichamelijke klachten, bewegen en psychische problemen. De uitnodiging voor het onderzoek wordt in de week van 26 september naar 16.000 inwoners uit Drenthe verstuurd. Deze inwoners zijn steekproefsgewijs geselecteerd door een computer. Alleen mensen die de vragenlijst ontvangen, kunnen meedoen aan het onderzoek.

Resultaten gebruiken

De resultaten van de Gezondheidsmonitor worden volgend jaar gepubliceerd en besproken met gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek zorgen er namelijk voor dat Drentse gemeenten en GGD Drenthe samen activiteiten kunnen opzetten om de gezondheidssituatie te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die zijn uitgenodigd de vragenlijst invullen. Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe nauwkeuriger de gezondheidssituatie van de inwoners in Drenthe in kaart gebracht kan worden.

Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.