Bomen sneuvelen voor nieuw park

Hoogeveen - In het ontwerp voor het nieuwe, vergrote Park Dwingeland is zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van de bestaande bomen. Maar ze kunnen niet allemaal blijven staan.

Het globale ontwerp is samen met een werkgroep van omwonenden en andere belanghebbenden gemaakt. Iedereen heeft een reactie kunnen geven op het ontwerp tijdens de inspraakprocedure. De afgelopen maanden is het ontwerp verder uitgewerkt. 

Niet mogelijk om alle bomen te behouden

Hoewel de gemeente zoveel mogelijk bomen wil behouden, is dit niet altijd mogelijk. De staat van het huidige groen is door een deskundige onderzocht. Hierbij is onderscheid gemaakt in: bomen die in de nieuwe situatie op de bestaande plek kunnen blijven; bomen die met een redelijke kans op succes verplantbaar zijn; bomen die zo slecht zijn dat verplanten niet zinvol is; bomen die niet waardevol zijn en om die reden gekapt kunnen worden.

Nu staan er 103 bomen

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle bestaande bomen kunnen of hoeven te worden behouden. Van de 103 bestaande bomen binnen het project worden er 39 gekapt, omdat ze niet waardevol, of niet verplantbaar zijn. Negen bomen worden verplant binnen het park en zeven bomen worden opnieuw gebruikt bij de herinrichting van het Beukemaplein. 24 lindes en een eik op het Stoekeplein worden gekapt omdat ze in slechte conditie zijn, deels op de verkeerde plek staan en bovendien niet levensvatbaar blijven voor de toekomst vanwege het ontbreken van een goede groeivoorziening. Vanaf volgend jaar, als de parkeergarage op De Kaap is opgeleverd, worden 250 nieuwe bomen en 175 grote struiken in verschillende soorten en formaten aangeplant als onderdeel van het nieuwe, vergrote park Dwingeland.