COA buigt zich over gevolgen lagere instroom asielzoekers

Den Haag - Vanwege de verminderde instroom van vluchtelingen krijgt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uit het hele land vragen over de stand van zaken van opvanglocaties. Gemeenten willen weten hoe het met plannen voor nieuwe AZC's staat.

De instroom van vluchtelingen is lager dan vorig jaar rond deze tijd, maar nog hoger dan voorgaande jaren, met een aantal lege plaatsen en locaties die niet volstromen tot gevolg. 

Menigeen vraagt zich bijvoorbeeld af of het geplande azc Echten nog wel nodig is.

Op dit moment wordt door de Landelijke Regietafel gewerkt aan een afwegingskader waarmee aan de regietafels transparant en weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen door provincies, gemeenten en het COA.  'In september vindt de provinciale regietafel plaats. Dan wordt per provincie gekeken wat nodig is. Provincie, gemeenten en het COA komen dan bijeen om daarover te praten. Aan die tafel worden de besluiten genomen', vertelt Alet Bouwmeester van het COA.

Nu de instroom is gestabiliseerd, kan er voor gezorgd worden dat de kwaliteit van de opvang verbetert. Dat betekent dat het opvangaanbod zo veel mogelijk uit reguliere azc-plekken komt te bestaan en het aantal noodopvangplekken wordt beperkt.

‘We hebben echter geen idee wat er de komende maanden op ons afkomt. Vorig jaar werd Nederland verrast, nu zijn we goed voorbereid’, aldus Bouwmeester.

Noodopvang

Voor de noodopvang zijn er drie scenario’s: ombouwen tot azc, inzetten als buffercapaciteit of sluiten. Het COA vindt het wenselijk om een bepaalde buffer aan opvangplekken achter de hand te hebben die snel kan worden aangewend als de asielinstroom onverhoopt toch weer toeneemt.

Inmiddels is er in 104 van 390 Nederlandse gemeenten een COA-asielopvang gevestigd. De meeste locaties (63) zijn reguliere azc's. Sommige gemeenten bieden ruimte aan meer opvanglocaties, bijvoorbeeld aan een azc én een noodopvang.

Het azc Hoogeveen heeft nog een goede bezetting volgens Bouwmeester.

Onduidelijkheid

Onduidelijk is nog wat voor consequenties de lagere instroom heeft voor de huidige opvanglocaties en voor de plannen voor azc's. De Zeeuwse gemeente Borsele heeft de zoektocht naar een plaats voor een azc voorlopig gestaakt.

De lagere instroom is ook voor de Overijsselse gemeente Raalte aanleiding om de ontwikkeling van een nieuw azc voorlopig in de ijskast te zetten. 

Doorstroom bevorderen

De gemeenten lopen achter met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders. Die houden nu nog plekken bezet in asielzoekerscentra. 

Om de doorstroming van asielzoekers vanuit een AZC naar een reguiliere woning te verhogen is op 29 juni is afgesproken afgesproken dat de financiële toelage aan gemeenten per gehuisveste vergunninghouder per week met terugwerkende kracht wordt verhoogd. 

Bovendien wordt het mogelijk om zogenaamd leegstaand zorgvastgoed in te zetten voor huisvesting van statushouders.