Weinig bijval voor burgerinitiatief azc

Zuidwolde – De kritiek op de integriteit van het college moet uit het burgerinitiatief van omwonenden van het toekomstige azc in Echten verdwijnen. Pas dan wil een meerderheid van de gemeenteraad van De Wolden de dialoog aangaan met deze groep.

Met het burgerinitiatief willen de bewoners de besluitvorming rond het azc samen met de gemeenteraad evalueren.

De fracties vonden het ongepast dat de integriteit van de burgemeester en de wethouders in twijfel wordt getrokken. In het door de groep ingediende burgerinitiatief wordt opgemerkt dat B en W er op aangestuurd hebben dat er minstens 300 asielzoekers komen, omdat hen dat een forse (wettelijke) salarisverhoging oplevert. Het inwonertal van de gemeente overstijgt dan de grens van 24.000 inwoners. Woordvoerder Remo van der Wilt van de groep bewoners wees op het persoonlijke financiële belang van B en W. ‘Maar ook de vergoeding voor de raadsleden gaat omhoog als de grens van 24.000 inwoners overschreden wordt, procentueel gezien nog meer dan van het college. Dus dan diskwalificeert u ons ook als gesprekspartner’, merkte Douwe Oosterveen (Gemeentebelangen) op.

Van der Wilt had ook nog enkele verrassingen in petto voor de raadsleden, die niet eerder in het burgerinitiatief waren genoemd. Zo wist hij te vertellen dat het in Echten van de geruchten gonst, dat al komende maandag – 30 mei – een eerste groep van 130 asielzoekers in Echten zou arriveren. ‘Dat zou onaanvaardbaar zijn, we zouden met een voldongen feit geconfronteerd worden.’ Het college heeft de afspraak dat eerst met alle betrokkenen wordt gesproken voordat er asielzoekers komen. De leden van de gemeenteraad zeiden gisteravond helemaal niets van dit verhaal af te weten. ‘Misschien wordt ú wel in de maling genomen’, antwoordde Van der Wilt na een opmerking van Heleen Langen (PvdA). ‘Als het wél gebeurt op 30 mei, dan hebben we een heel groot probleem in deze gemeente’, reageerde Douwe Oosterveen. Vanuit B en W werden de suggesties van Van der Wilt later tegengesproken. De fractieleider van Gemeentebelangen vond verder dat het burgerinitiatief doorspekt was van insinuaties over de integriteit van B en W, zonder dat deze onderbouwd waren met feiten. Van der Wilt kwam ook met het verhaal dat de gemeente ooit een bedrag van vier ton heeft uitgeleend aan Van Harte om het recreatiecentrum overeind te houden. ‘Alle cijfers van Van Harte staan nu op rood, de zaak is technisch failliet.

WOB-verzoeken

Loopt de gemeente op de een of andere manier risico bij een faillissement van Van Harte?’ De spreker meldde verder dat er een aantal WOB-verzoeken loopt, waarmee hij wees op de Wet Openbaarheid Bestuur. Vanuit de gemeenteraad was er niet zoveel bijval voor het burgerinitiatief, op het aangaan van een dialoog na dan. Jaap Wiechers (ChistenUnie) stelde vast dat de raad nooit een rol kan spelen in een integriteitskwestie ‘Als u er wel problemen mee heeft, zijn er andere organen waar u dat kunt melden.’ Erik Verheijen (GroenLinks) nam de woorden ‘heel erg laag en vergezocht’ in de mond. het burgerinitiatief komt in een latere raad nog terug.