Website Geheugen van Drenthe wordt gelanceerd

Regio - De website Geheugen van Drenthe wordt maandag 9 mei gepresenteerd. Deze bestaat uit de vernieuwde en uitgebreide Drentse Encyclopedie.

Bovendien staan op de website zestien locatiedossiers over de belangrijkste erfgoedlocaties in Drenthe, vol informatie en beeldmateriaal dat gratis gebruikt mag worden. Bijzonder is dat de website gevoed wordt met behulp van een zogenaamde aggregator, een systeem dat informatie uit tal van erfgoeddatabases bundelt.

Gedeputeerde Henk Jumelet gaat de website in werking stellen. Een spannend moment voor alle betrokkenen die hier aan hebben gewerkt. Een aantal sprekers is gevraagd om vanuit hun ervaring en achtergrond een inleiding te verzorgen.

Drentse geschiedenis in beeld

Het Drentse land zit vol geschiedenis. Denk aan het Balloërveld met haar grafheuvels en vlakbij het hunebed van Loon. Denk aan de esdorpen, met oeroude boerderijen, brinken en kerken. Denk aan de kanalen en de lintbebouwing in het veenkoloniaal gebied. Maar denk ook aan de sporen van de Tweede Wereldoorlog of aan Veenhuizen en de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Over al dit zichtbare, en soms ook onzichtbare erfgoed is veel informatie beschikbaar. Op tal van websites, in kleine tot zeer omvangrijke databases, in artikelen en boeken is veel te vinden. Toch heeft de Drent, en ook de toerist, volgens de provincie Drenthe nog te weinig weet van dit erfgoed. De beschikbare informatie is te versnipperd, vaak niet gekoppeld aan locaties, en vaak ook nog niet verrijkt met verhalen van de mensen zelf.

Drents erfgoed 

Het project Geheugen van Drenthe moet hier verandering in brengen. Het Drents Archief en Stichting Het Drentse Landschap hebben de handen ineen geslagen om - op verzoek van de provincie Drenthe - het Drentse erfgoed beter toegankelijk te maken voor het brede publiek en er steeds meer mensen bij te betrekken. Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe zijn aangehaakt vanuit hun ambitie om erfgoed in te zetten bij de promotie van Drenthe.

De lancering van de website vindt plaats in café Hofsteenge in Grolloo. Hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie aan de RUG, Douwe Draaisma en Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap Drenthe, geven een korte inleiding.