Gemeente de Wolden moet wachten op het COA

Echten - De gemeente De Wolden moet wachten op het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, voordat verder gegaan kan worden met de vorming van een asielzoekerscentrum bij Van Harte in Echten.

‘We zijn met het COA we in gesprek over onze voorwaarden en we hebben het COA gevraagd naar een planning. Wanneer dienen zij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning in’, aldus burgemeester Roger de Groot.

Begin maart heeft het college aangegeven onder voorwaarden akkoord te zijn met de opvang van maximaal 314 vluchtelingen in het Recreatiecentrum Van Harte.
Het COA heeft twee omgevingsvergunningen nodig. De eerste vergunning is nodig om de huidige bebouwing in gebruik te nemen voor 186 vluchtelingen. De tweede omgevingsvergunning om uit te breiden zodat er ruimte is voor maximaal 314 vluchtelingen. ‘Met het COA hebben we de afspraak dat zij geen intrek nemen op het park, voordat omwonenden en de inwoners van Ruinen en Echten daarvan op de hoogte zijn gebracht. Het COA is nu aan zet’, aldus de eerste burger.