VVD: wordt Attero leeg getrokken?

Wijster - De VVD Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan Commissaris van de Koning Tichelaar over de gang van zaken bij Afvalverwerker Attero. Volgens de VVD lijkt het erop dat het bedrijf wordt leeg getrokken.

Er is in korte tijd al meer geld aan het bedrijf onttrokken dan er is betaald voor de overname. De VVD wil weten wat de Provincie als voormalig eigenaar nog kan doen aan een mogelijke leegroof.

Noodzakelijk

VVD-Statenlid Jan Smits: 'Voor de VVD-fractie is de continuïteit van Attero van het allergrootste belang. Een gezonde en op de toekomst gerichte bedrijfsvoering is noodzakelijk. Onder andere om de gestelde doelen in het Nazorgplan te kunnen realiseren. Tevredenheid en betrokkenheid onder de medewerkers zijn daarbij heel belangrijke pijlers.'

Risico

Jan Smits: 'Wij willen van het College weten welke maatregelen men van plan is te gaan nemen om dit risico beheersbaar te maken. We willen dat het College contact opneemt met de nieuwe eigenaren. Want het College kan hier mogelijk een bemiddelende rol in vervullen. Daarnaast willen wij, dat het College aangeeft welke andere middelen tot haar beschikking staan om de nieuwe eigenaren aanvullende eisen op te leggen.'