Gemeente is onder voorwaarden akkoord met komst azc Echten

Echten - Er komt een asielzoekerscentrum (azc) in gemeente De Wolden. Het college van B&W gaat onder voorwaarden akkoord met het vestigen van een azc in recreatiecentrum Van Harte. Er worden maximaal 314 vluchtelingen opgevangen.

Het COA kan nu aan de slag met het uitwerken van de plannen en het aanvragen van de vergunningen. Het college heeft met het advies van de overleggroep, gesprekken met inwoners, een motie van de gemeenteraad en schriftelijke reacties het definitieve besluit genomen. Burgemeester Roger de Groot: 'We hebben de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd met inwoners van De Wolden over de mogelijke komst van een azc. Het houdt de gemoederen flink bezig. Er zijn veel vragen, zorgen en reacties over de locatie, veiligheid en onderwijs. Hier hebben wij naar geluisterd en we hebben dit verwerkt in voorwaarden die we stellen aan de komst van het azc. Ook de komende tijd willen we in gesprek blijven met omwonenden en de beide dorpsbelangen.'

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden is dat het azc bij de komst van de eerste vluchtelingen een volwaardig azc is met 24 uur per dag beveiliging en professionele begeleiding. Ook moet er een veiligheidsplan komen met aandacht voor de omgeving rondom het azc. Daarnaast moet het COA zich zoveel mogelijk inspannen om gezinnen te huisvesten. De telefonische bereikbaarheid in de omgeving moet verbeteren. Er moet openbaar vervoer komen van en naar het azc. En langs de Echtenseweg tussen Ruinen en Echten moet een voet- en fietspad komen.

COA aan zet

Nu het college onder voorwaarden akkoord is met het vestigen van een azc kan het COA verder met het uitwerken van de plannen en het aanvragen van vergunningen. Het COA heeft twee omgevingsvergunningen nodig. De eerste vergunning is nodig om de huidige bebouwing in gebruik te nemen voor 186 vluchtelingen. De tweede omgevingsvergunning is nodig om uit te breiden zodat er ruimte is voor maximaal 314 vluchtelingen. Het is nu nog niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen worden opgevangen.

Nieuwsbrief

De inwoners van Ruinen, Echten en het tussengelegen gebied ontvangen donderdag 10 maart een nieuwsbrief. Deze is ook te lezen op dewolden.nl/vluchtelingen.