Weidevogelbeschermers luiden noodklok

Regio - Natuurvereniging Het Stroomdal uit de regio Coevorden heeft namens de 32 Drentse weidevogelgroepen en ondersteund door de Drentse boermarken een brandbrief gestuurd naar Provinciale en Gedeputeerde Staten.

De weidevogelbeschermers luiden de noodklok. 'Weidevogels leven al eeuwen in het Drentse landschap. Helaas loopt al decennia het aantal weidevogels in Drenthe gestaag terug', zo schrijft Jan Nicolai uit Coevorden.

'Ook 2015 was wederom een jaar van forse achteruitgang. Naast factoren als intensieve landbouw, verschraling/verruiging in natuurgebieden en het verlaagde grondwaterpeil speelt de toename van natuurlijke vijanden -met name de vos- een grote rol in de terugloop van het aantal steltlopers onder de weidevogels in Drenthe. Dat werkt demotiverend voor de vrijwilligers en agrariërs die veel tijd aan weidevogelbescherming besteden. Daardoor trekken weidevogels weg.'

Twee voor twaalf

De weidevogelgroepen zijn ervan overtuigd dat -als het huidige beleid van de provincie Drenthe wordt voortgezet- dit onvermijdelijk leidt tot het verdwijnen van de weidevogels. Het is twee voor twaalf als het om de weidevogels in Drenthe gaat. Het is nu of nooit!'

Keuze maken

In de brief wordt de provincie gevraagd een fundamentele keuze te maken of weidevogels wel of niet nog een kans in Drenthe krijgen. 'Wij kunnen het ons niet voorstellen dat de Drentse politiek zich niet wil inzetten om de weidevogels voor onze provincie te behouden. Daarom stellen wij voor om een project op te zetten ten gunste van de weidevogels en daarmee de kans pakken de volgende generaties ook nog te kunnen laten genieten van de weidevogels in Drenthe. Dit project houdt in: gebiedsgerichte maatregelen met gebiedspartijen ter verbetering van de biotoop voor weide- en akkervogels, bestrijding van de vos als belangrijkste natuurlijke vijand en er wordt verzocht om onderzoek te doen en geld beschikbaar te stellen voor de bestrijding van natuurlijke vijanden.'