Burgemeester geraakt door agressieve tegenstanders azc Echten

De Wolden - Zitten tussen de vluchtelingen gelukzoekers en verkrachters? Is locatie Van Harte in Echten geschikt voor de vestiging van een asielzoekerscentrum? Burgemeester Roger de Groot van De Wolden geeft zijn mening over de azc kwestie.

'Dit zijn vragen waar we het met elkaar over moeten hebben. Ik bespeur ook angst. Dat is begrijpelijk en dat moeten we ook onderkennen', zegt de burgemeester. Hij begrijpt dat de komst van een azc naar Echten de gemoederen behoorlijk bezighoudt. De Groot wil dat zijn gemeente gehoor geeft aan de vraag van het Rijk om vluchtelingen op te vangen. 'Ook aan ons het verzoek om mensen die op de vlucht zijn geslagen onderdak te bieden. Daar willen we als gemeentebestuur gehoor aan geven, met oog voor de zorgen en ideeën van inwoners en omwonenden.'

Ook hij constateert dat er voor- en tegenstanders zijn. 'Het is belangrijk om respect voor elkaars mening te hebben. De soms respectloze en agressieve manier van het uiten van onze mening raakt me. Dit wil en kan ik niet accepteren', zegt de burgemeester stellig. Afgelopen weekend stonden een reeks leuzen op de straat en waren sommige protestborden persoonlijk gericht. 'Ik heb opdracht gegeven deze leuzen en borden te laten verwijderen.' De burgemeester vindt het belangrijk dat mensen op een positieve manier met elkaar in gesprek blijven. 'We moeten zorgen dat er geen tweespalt ontstaat.'

De gemeente heeft daarom een overleggroep ingericht die het gemeentebestuur advies geeft over de opvang van vluchtlingen in Recreatiecentrum Van Harte. Leden zitten op persoonlijke titel in deze groep. 'Hiermee wil het college zorgen dat omwonenenden met hun eventuele nieuwe buurtgenoten goed en veilig kunnen samenleven.'