Hoogeveense burgers zijn crimineler dan bewoners azc

Hoogeveen - Burgemeester Karel Loohuis is 'pissig' over het naar buiten brengen van cijfers over het aantal incidenten op het azc Hoogeveen zonder daar nuance in aan te brengen. 'Ik ben voor openheid van zaken, maar leg dan wel uit waar het om gaat.'

Het gaat om de informatie die staatssecretaris Dijkhof zaterdag deelde met de Tweede Kamer over incidenten uit 2015 in asielzoekerscentra, dus ook de locatie in Hoogeveen. Deze cijfers zijn bovendien dinsdag openbaar gemaakt door de politie. Zonder toelichting en uitleg waardoor ze volgens burgemeester Loohuis een fout beeld geven. Loohuis wil de incidenten niet bagatelliseren of wegmoffelen, maar wel zorgen voor de juiste beeldvorming.

Eenderde aan dubbeltellingen

Van de genoemde 152 registraties gaat het volgens burgemeester Loohuis voor een derde om administratieve handelingen rondom een incident. Dubbeltellingen als het ware. Van de 103 gevallen die overblijven gaat het op papier voornamelijk om vermissing van goederen, onderlinge ruzies, bedreigingen en lichte mishandelingen op en rond het azc.

Verkrachting

In vier gevallen is er door asielzoekers aangifte gedaan van verkrachtingen of een zedenmisdrijf. 'Dat zijn de meest zware incidenten.' Wat echter niet wordt uitgelegd, is dat het bij de twee verkrachtingen gaat om zaken die onderweg in het buitenland hebben plaatsgevonden, dat het zedenmisdrijf dubbel geregistreerd is en dat ook dit misdrijf een asielzoeker onderweg naar Nederland is overkomen. 'Nogal een verschil', benadrukt Loohuis. Hij is dan ook woest op Den Haag. 'Dit zijn zulke delicate kwesties, waarop met zoveel emotie wordt gereageerd. We mogen toch van het ministerie verwachten dat zij de consequenties doorzien.'

Bovendien valt het aantal incidenten mee als je het vergelijkt met de rest van Hoogeveen. 'Het gaat om ruim honderd voorvallen in een jaar tijd op een groep van 1000 man. En dan ook nog in een broeinest van mensen met trauma's. Zet je dat af tegen het aantal incidenten per 1000 inwoners van Hoogeveen in 2015 is dat ontzettend laag. Gemiddeld is dat percentage veel hoger'. legt Loohuis uit. 

Kortom Hoogeveense burgers zijn gemiddeld crimineler dan de bewoners van het azc.

 

De hele lijst aan incidenten in en om het azc Hoogeveen is volgens de gemeente Hoogeveen als volgt:

Lijst met geregistreerde incidenten 2015 op en rond AZC Hoogeveen

9 assistentie politie

14 bedreigingen

1 burenruzie

9 diefstal (fiets/telefoon)

7 eenvoudige mishandeling

1 huisvredebreuk

2 zedenmisdrijf (het gaat hier om 1 incident waarvan 2 keer melding is gemaakt; ging om een incident dat zich tijdens de vlucht vanuit het thuisland naar Nederland heeft voorgedaan)

5 overlast verwarde persoon

4 overlast alcohol/drugs

1 overlast stank kamer

11 ruzie/twist

1 stalking

8 verdachte situaties

2 verkrachting (van deze incidenten is melding in Hoogeveen; de zaken deden zich voor tijdens de vlucht vanuit het thuisland naar Nederland)

21 vermissing goederen algemeen (bv pannen)

1 vermissing meerjarig persoon

1 vermissing minderjarig persoon

3 vernieling overige objecten

2 zware mishandeling

----------------------------------------

103 incidenten totaal