'Ontwikkelingen centrum vragen enorme inspanning’

Hoogeveen - De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van het Hoogeveens Ondernemers Collectief (HOC) in De Spaarbankhoeve werd drukbezocht.

Het was een bijeenkomst waarin HOC-voorzitter Gerrit Koele onder meer inging op het ‘slagveld dat plaatsvindt onder de winkelketens’, waardoor gaten vallen in winkelstraten. ‘Het zal een enorme inspanning vragen om in Hoogeveen de ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden’, beseft de HOC-voorzitter.

Koele toonde zich ook kritisch. Over theater De Tamboer, dat ooit een vaandeldrager voor Hoogeveen in de verre regio was. ‘Het bijgestelde ambitieniveau heeft weliswaar zijn vruchten afgeworpen in financieel perspectief, maar helaas evenzeer tot een verschrompeling van de ambassadeursrol die De Tamboer voor Hoogeveen vervulde.’ Maar ook over de uitlopende werkzaamheden bij De Kaap, waardoor ondernemers schade lopen. Én over de eigen organisatie. ‘Voldoet het HOC nog wel aan haar doelstelling? Wij hebben geconcludeerd dat het tijd is om betekenisvoller te worden, meerwaarde te creëren.’

Koele vertelde dat de Stichting Parkmanagement De Wieken binnenkort vermoedelijk wordt opgeheven. Betreurenswaardig noemde hij de gang van zaken rondom de Stichting Revitalisering De Wieken, waarvan nu de afwikkeling nadert.

Vrijdag 15 januari een uitgebreid interview met Gerrit Koele in de papieren versie van de Hoogeveensche Courant