‘Wij vinden vijfhonderd vluchtelingen te veel’

Echten - De kans is groot dat er tweehonderd vluchtelingen in de huisjes van recreatiecentrum Van Harte gehuisvest worden.

De handtekeningen met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers zijn nog niet getekend, maar eigenaar Johan Koops van Van Harte stelt vast dat de neuzen van alle partijen dezelfde kant op staan. Op termijn kan de locatie zelfs een asielzoekerscentrum worden, met plek voor maximaal vijfhonderd bewoners. Maandagavond kregen de omwonenden de boodschap van het college van B en W dat Van Harte aan de Ruinerweg tussen Ruinen en Echten de beoogde opvangplek is. ‘Wij vinden vijfhonderd te veel. Op een totaal van 350 inwoners kun je geen vijfhonderd vluchtelingen plaatsen’, vertolkt voorzitter Henk Nijstad de mening van Dorpsbelangen.

Johan Koops van recreatiecentrum Van Harte windt er geen doekjes om. ‘Het gaat slecht met de recreatiesector en we zitten in een afscheidsproces van de speciale doelgroep die we hebben. Dan ga je kijken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Ons bedrijf bestaat dit voorjaar vijftig jaar en als het niet florissant gaat, moet je kijken naar alternatieven.’

De contacten met het COA lopen al maanden, maar handtekeningen zijn nog niet gezet. ‘Als ondernemer zou ik zeggen: was dat al maar waar. Nee, we praten nog en zijn het ook nog niet eens over de geldelijke vergoeding.’ Koops is positief gestemd, omdat de neuzen van de gemeente De Wolden, grondeigenaar Staatsbosbeheer, het COA en hemzelf dezelfde kant op hebben wijzen.

Geruchtenmachine

Maandagavond stond Koops min of meer met de mond vol tanden op het moment dat de plannen bekend werden gemaakt. In feite was het nog te vroeg, maar doordat de geruchtenmachine op volle toeren draaide, voelde het college van B en W zich genoodzaakt om naar buiten te komen met het nieuws. ‘Ons werd verweten dat we te laat naar buiten kwamen, maar wij hadden ook liever wat concreter nieuws willen melden. Er was echter gelekt.’
Zo kon het gebeuren dat te elfder ure wat bijeenkomsten belegd moesten worden, zoals met de media en met de omwonenden. ‘Dan heb je een Drents zanddorp waar gastvrije mensen wonen. Als er een azc komt met net zoveel mensen als in het dorp wonen, dan komen er toch emoties los’, zag Nijstad. In café-restaurant De Molenhoeve geen hysterische taferelen, zoals elders in het land, maar wel enkele emotionele reacties. Twee aanwezigen trokken redelijk fel van leer. Jacolien Flik van het naastgelegen conferentiecentrum Het Bovenveen heeft privé totaal geen moeite met de opvang van vluchtelingen.

‘Maar voor mijn werksituatie wordt het verhaal wel even anders als er een azc komt. Ik had maandagavond zoiets van, laten we eerst maar even luisteren wat er allemaal gezegd wordt, we moeten niet direct paniek gaan zaaien. Als het er uiteindelijk echt vijfhonderd worden, ga ik zeker aan de bel trekken. Tweehonderd moet geen probleem zijn. De mensen worden wel in een kleine gemeenschap geplaatst waar je weinig kanten op kunt. In Hoogeveen zie je ook dat de vluchtelingen blijven lopen.’
Dat laatste ziet Nijstad ook als een probleem. ‘De orde en veiligheid zijn voor ons erg belangrijk. Het verkeer op de Ruinerweg is gevaarlijk voor fietsers en wandelaars. Verder heb je de Staatsbossen, een groot recreatiegebied waar veel mensen wandelen en sporten. Er verandert dan wel wat in het veiligheidsgevoel van de mensen.’

Supermarkt

Eigenaar Koops van Van Harte geeft toe dat de aanwezigheid van tweehonderd vluchtelingen overlast zal geven. ‘Maar dat zal dan relatief weinig zijn. Ik snap heel goed dat de naaste buren niet blij zijn. Ik denk verder dat het dorp Echten niet zoveel overlast zal hebben. De mensen zullen vooral richting Ruinen gaan omdat daar middenstand is, zoals een supermarkt. We moeten proberen de onrust weg te halen en beginnen met tweehonderd. Dan zien we wel hoe dat gaat. Valt het tegen, dan gaan we misschien helemaal niet verder.’
Koops zou ook liever doorgaan in de recreatiesector, maar de marktomstandigheden nopen hem een andere koers te varen. ‘Het is een groeiproces tussen de oren. Als we niets doen, is de kans groot dat we het bedrijf niet overeind kunnen houden.’ Hij verwacht voor het eind van de maand zekerheid te hebben over deze aanvullende opvangvorm van tweehonderd vluchtelingen. ‘Dan kan ik ook naar mijn vaste gasten communiceren dat de stekker eruit gaat. Ik heb ook gasten uit Drenthe, die hoorden nu via de media wat er speelt.’

‘Als Dorpsbelangen gaan wij heel goed opletten wat de gemeente doet, die voert de onderhandelingen met het COA en moet zich niet op de kop laten zitten’, zegt Nijstad. De voorzitter vreest wel dat, wanneer het COA dat wil, er een asielzoekerscentrum gaat komen.
Ook vanuit het bestuur van Dorpsbelangen Rune waren vertegenwoordigers in De Molenhoeve aanwezig. ‘Wij hebben het ervaren als een goede bijeenkomst, waarbij de verschillende betrokken partijen naar elkaar geluisterd hebben en hun mening hebben kunnen geven. Naar onze mening zijn we door de gemeente goed geïnformeerd’, zo laat secretaris Ton Oostveen weten. ‘DB Rune wil dit proces wel met volle aandacht blijven volgen.’ Daarin is nauw contact met de collega’s van Echten. ‘Het is de bedoeling om, waar kan en waar het nuttig is, samen op te trekken’, zegt Nijstad.