Echten krijgt mogelijk asielzoekerscentrum

Echten - Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente De Wolden een verzoek neergelegd voor de opvang van vluchtelingen in Recreatiecentrum Van Harte tussen Ruinen en Echten.

Recreatiecentrum Van Harte, het COA, Staatsbosbeheer (eigenaar van de grond) en de gemeente zijn hierover in gesprek. Eind januari is er naar verwachting meer duidelijkheid over de invulling. De direct owonenden, Dorpsbelangen Echten en Dorpsbelangen Rune zijn vanavond in de Molenhoeve in beslotenheid ingelicht over de plannen. De geruchten deden al langer de ronde dat Echten in beeld was voor de mogelijke opvang van asielzoekers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Roger de Groot lichtte de stand van zaken vanavond toe tijdens een persconferentie in het gemeentehuis. 'We kennen via de media de vaak zware omstandigheden waaruit deze mensen zijn gevlucht. Als gemeente vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor een goede opvang van deze mensen. Uiteraard met oog voor omwonenden en inwoners in de gemeente. Dit is ook de reden dat we nu al openheid geven aan de gesprekken die worden gevoerd. Omdat er nog veel onduidelijk is, kunnen we op veel vragen nog geen antwoord geven.'

Goed en veilig samenleven

Het huidige Recreatiecentrum kan ruimte bieden aan ongeveer 200 vluchtelingen. Van Harte en COA hebben de intentie de opvang op termijn uit te breiden tot maximaal 500 plaatsen. Hiervoor is dan uitbreiding van de gebouwen nodig. Burgemeester Roger de Groot: 'We willen samen met het COA en Van Harte ervoor zorgen dat, wanneer er vluchtelingen worden opgevangen, omwonenden met hun buurtgenoten goed en veilig kunnen samenleven.'

De locatie van Van Harte ligt aan de weg van Echten naar Ruinen aan de rand van het bos van de Boswachterij Ruinen.