Drentse gemeenten laten gft-afval verwerken bij Attero

Wijster / regio - Elf Drentse gemeenten laten hun groente-, fruit- en tuinafval de komende jaren op duurzame wijze verwerken bij Attero in Wijster. Het nieuwe verwerkingscontract gaat in op 1 januari 2016 en geldt vier jaar.

De gemeenten hebben een optie om het contract nog tweemaal met twee jaar te verlengen. Jaarlijks gaan de gemeenten 60 miljoen kilo groente-, fruit- en tuinafval aanleveren bij Attero in Wijster. De aanbesteding is in opdracht van de Vereniging Drentse Gemeenten uitgevoerd door Area Reiniging als penvoerder.

Zowel de Drentse gemeenten als Attero zijn verheugd met de voortzetting van deze samenwerking. Eric Sloots, Commercieel directeur: 'Sinds 1929 produceert ons bedrijf in Wijster compost en levert dit terug aan de Drentse boeren om hun gronden ter verbeteren. Dit contract is voor ons dan ook van groot belang. Het bevestigd onze lange relatie in Drenthe en met de Drentse gemeenten. De duurzame ambities van beide kanten sluiten goed op elkaar aan en zo zetten we verdere stappen naar een nog duurzamere samenleving.'

Marcel Thijsen, vervangend voorzitter van de VDG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit geeft aan dat hij, mede namens de gemeenten, blij is met de hernieuwde relatie. 'Dit bewijst andermaal dat de gemeentelijke samenwerking in Drenthe loont. De verwerking van het Drentse gft blijft hiermee de komende jaren zeer duurzaam én in eigen regio. En dat tegen een aantrekkelijk tarief. Dat is goed voor Drenthe en het milieu. Dit helpt ons ook bij de uitdaging om de komende jaren nog meer gft uit het restafval te halen.  Dat bestaat nu nog gemiddeld voor een kwart uit gft.'

Tweetrapsverwerking

Het gft ondergaat een verwerking in twee stappen. Sinds 2013 verwerkt Attero het makkelijk afbreekbare deel van het gft eerst in een vergistingsinstallatie. Dat levert biogas op, dat opgewerkt wordt tot aardgaskwaliteit (= groen gas). Dat pompt Attero in het aardgasnet van netbeheerder Rendo. Dit gas wordt onder meer geleverd als transportbrandstof aan het tankstation Green Planet in Pesse. Wat na het vergistingsproces overblijft, zo’n 70 procent, wordt gemengd met vers gft en houtachtig materiaal en gecomposteerd tot hoogwaardige compost. Dit gecertificeerde product is belangrijk voor de gezondheid van de Drentse bodem. Het bevordert het bodemleven en verbetert de structuur van de bodem. Dat betekent dat de landbouw minder hoeft te sproeien in droge perioden, het voorkomt dat de toplaag wegwaait en ook is er minder aanvullende bemesting nodig.

Marktleider

De vergisting van gft in Wijster levert jaarlijks 2,5 miljoen kubieke meter groen gas op. Attero  is marktleider in ons land en exploiteert zeven composteer- en zeven vergistingsinstallaties. Die  produceren samen meer dan 15 miljoen kubieke meter groen gas uit gft en ander organisch materiaal. Dat is het verbruik van bijna 10.000 huishoudens. Daarnaast levert Attero op enkele locaties groene stroom en warmte uit gft. De verwerking van gft levert bijna 250 miljoen kilo hoogwaardige compost op, evenals miljoenen kilo’s biobrandstof voor de productie van groene stroom in biomassacentrales.