Nieuw park Dwingeland is stap dichterbij

Hoogeveen - In de zomer kon iedereen reageren op het ontwerp voor het nieuwe Park Dwingeland. Het college van B en W heeft antwoord gegeven op de ingekomen reacties.

Naast veel lof voor het ontwerp zijn er ook zorgen over de woningen die langs de randen van het park komen.

Wethouder Anno Wietze Hiemstra: ‘Natuurlijk begrijpen we de zorg van omwonenden als het gaat om de woningen die langs park Dwingeland komen. Het toevoegen van aantrekkelijke woonmilieus in de binnenstad, ook hier langs het park, is echter nodig om in een woonbehoefte te voorzien. Bovendien is het geld uit de verkoop van grond nodig om park Dwingeland voldoende kwaliteit te geven. Wel wordt de bouwhoogte van de woningen achter de Bentinckslaan verlaagd van twaalf tot maximaal tien meter. Op die manier ontstaat een betere overgang tussen bestaande woningen en nieuwbouw.’

Nu de inspraakprocedure is afgerond, wordt een bestemmingsplan voorbereid dat ter inzage wordt gelegd. Dan kunnen omwonenden en andere belanghebbenden reageren door middel van een zienswijze.De gemeenteraad moet uiteindelijk het bestemmingsplan vaststellen.

De gemeente begint met de aanleg van het nieuwe Park Dwingeland als de parkeergarage op de Kaap in gebruik is genomen. Op www.hoogeveen.nl/parkdwingeland kan men het ontwerp bekijken.