Plan voor Park Dwingeland gepresenteerd

Hoogeveen - De gemeente Hoogeveen heeft dinsdag het voorlopige ontwerp voor Park Dwingeland en het Stoekeplein gepresenteerd. Alle inwoners mogen nu 'schieten' op het plan.

Wethouder Anno Wietze Hiemstra: ‘We gaan Park Dwingeland in omvang verdubbelen. Middenin het centrum komt een groot en groen park met aan de randen van het park woningen. Park Dwingeland moet hét park van Hoogeveen worden. Dit is een uniek project van en voor alle Hoogeveners. Een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden hebben samen met ons een ontwerp gemaakt. Vanaf nu mag iedereen reageren op het ontwerp.’

Iedereen

Met een unieke ligging pal achter de Hoofdstraat en dus in het hart van het centrum moet Park Dwingeland een ontmoetingsplek worden, een plek om te sporten, te ontspannen en te recreëren. Niet alleen voor de bewoners van het stadscentrum maar ook voor winkelend publiek, jongeren en ouderen. Een plek voor
iedereen, voor een praatje, een kopje koffie, een plek om gewoon lekker in de zon te zitten of een plek  waar leuke evenementen kunnen plaatsvinden.

Deze wens vraagt om een flinke inspanning. De downburst in 2007 heeft een enorme impact gehad op de uitstraling van Park Dwingeland. De groenstructuur is flink aangetast. Bovendien is de omvang van het park in de huidige vorm niet zodanig dat het de functie als volwaardig park kan waarmaken.

Kosten

De gemeente Hoogeveen draagt 468.000 euro bij aan Park Dwingeland. Het project is alleen mogelijk dankzij de toegezegde financiële bijdrage van 250.000 euro van de provincie Drenthe.

Planning

Na een lange voorbereiding is het project De Kaap momenteel in aanbouw. Dat betekende ook het startsein voor de plannen voor Park Dwingeland en het Stoekeplein. Door de komst van het parkeren ondergronds te clusteren in de parkeergarage op De Kaap, ontstaat ruimte voor het vergroten en opnieuw inrichten van Park Dwingeland en het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen op het Stoekeplein. De parkeerplaatsen die verdwijnen worden teruggebracht in de parkeergarage.
Afgelopen najaar heeft de gemeente een werkgroep ingesteld van omwonenden en belanghebbenden om samen te werken aan een voorlopig ontwerp. De volgende stap is het starten van een inspraakprocedure voor Park Dwingeland. Vervolgens wordt dit najaar het bestemmingsplan opgesteld. Na opening van de parkeergarage op De Kaap, naar verwachting in het laatste kwartaal van 2016, wordt gestart met de aanleg van het park.

Ter inzage

Omdat het park van en voor alle Hoogeveners is, wordt het voorlopige ontwerp vanaf 2 juli zes weken ter inzage gelegd. Burgers kunnen hun reactie ook achterlaten op www.hoogeveen.nl/parkdwingeland. Na afloop van de termijn van zes weken reageert de gemeente op alle ingekomen reacties en wordt bekeken of en op welke manier de reacties aanleiding geven voor aanpassingen in het ontwerp. Vervolgens wordt het ontwerp vastgesteld en verder uitgewerkt.