Bouw nieuwe locaties Jannes vordert gestaag

Hoogeveen - In 2016 opent het Jannes van der Sleedenhuis de deuren van twee nieuwe locaties in Hoogeveen: in de wijk Krakeel en aan De Kaap in het centrum. De bouw gaat voorspoedig en de locaties krijgen inmiddels vorm.

Bij de Kaap staat een enorme torenkraan van bijna 50 meter die recent is goedgekeurd en helpt bij de bouw ook de fundering van het Jannes aan De Kaap is al gestort. De tweede kraan komt eraan.
In Krakeel zijn de contouren van het pand inmiddels zichtbaar en is de vloer waarop het woonservicegebouw komt te staan sinds kort gestort. Zowel de bouw van de complexen in Krakeel als in het centrum worden door belangstellenden op de voet gevolgd. 
‘Het Jannes van der Sleedenhuis is er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben’, legt communicatiemedewerkster Anneke Nijenhuis uit. Bij het Jannes van der Sleedenhuis kan de cliënt zelfstandig leven en de eigen gekozen leefwijze voortzetten. Dat kan thuis of in een van de wooncentra. Deze wooncentra staan centraal in de wijk en in een vertrouwde omgeving.
Wijksteunpunten
‘Behalve dat de beide nieuwe complexen Krakeel en De Kaap zeer kleinschalig zijn, is het de bedoeling dat deze voor de buurt wijksteunpunten worden waar wijkbewoners terecht kunnen voor ontmoeting, ontspanning en zorg. Samen met de buurt wordt gezocht naar mogelijkheden om een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren voor de cliënten; thuis of in een van de wooncentra.’

Inschrijven

De verwachting is dat de oplevering van de gebouwen najaar 2016 zal zijn. Dat neemt niet weg dat inschrijven nu al mogelijk is.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van de NNCZ, telefoonnummer 0528 200 205.